Tankönyv hatodikosoknak

Posted by

Nyáry Krisztián
>Írtam egy könyvet a Himnuszról, és sosem volt bajom a versek szabad értelmezésével, de mintha Kölcsey verse nem egy kimondott dicsőítő költemény lenne. Az új hatodikos etika tankönyv szerencsére szakít a Himnusz-értelmezések borongós pesszimizmusával.

„A Himnusz Kölcsey Ferenc költeménye. Olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az e hazát szerető, védelmező és érte meghalni is kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit és küzdelmeit, veszteségeit is. A bevezető és a záró versszakokban pedig Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében élhessen e földön a magyar.”
A tankönyv egyébként is kiemelten kezeli az irodalmat, kizárólag a legnagyobb magyar költőktől idéz – Pósa bácsitól Pataky Attiláig.