Mars-alakzatok, emberi fantázia

Posted by

 Marsfigyelő

>Néhány viszonylag újkeletű felfedezést mutatok be ebben a posztban. Miként az előzőek, ezek is újabb kérdéseket vetnek fel a Marson kutató roverek adatgyűjtésével kapcsolatban. Ez azért is fontos, mert néhány felvétel már-már mintha azt sugallná, hog valami rossz tréfával van dolgunk, és itt biztosan nem a vörös bolygó felszínét látjuk…

A fenti képen néhány igen zavarba ejtő részlet van. Két emberi arcforma is egymás mellett, valamint egy kutyaszerű teremtmény. A csoport egy kisebb tetőszerkezettel rendelkező építményforma (kerítés?) áll, színük teljesen megehyezik a környező sziklákéval. Három ilyen arcforma természetes kialakulása véletlenszerűen statisztikailag szinte lehetetlen. De akkor mik lehetnek? Valódi élőlények, vagy szobrok? Megkövesedett teremtmények, múmiák? A Curiosity rover készítette ezt a felvételt, ami egy hatalmas panorámaképen szinte eldugva található. Ezen a Keith Laney által feltöltött NASA fotón meg lehet találni: http://www.gigapan.com/gigapans/219318/snapshots/636143?fbclid=IwAR2yXLbDEv9-iy3BrO4Wx_gBtWyjwnOyAXsWxGxaMPwdM4wic2mq4Atm4yw
Maga a felfedezés Sarah Runcie érdeme, ő vizsgálta át a hatalmas panorámaképet centiről-centire. Maga az űrügynökség talán nem vette észre ezt a nagyon érdekes részletet, hiszen eddig nem készítettek több felvételt a kérdéses objektumokról. Mennyi annak az esélye, hogy a természet alkotóereje tréfálkozik a kíváncsi emberiséggel? Mindezt szinte minden héten?
A fenti fotó Sarah Runcie felfedezése a Neville Thompson által felnagyított MSL 2620 MR képen. Érthetetlenül állunk az ismét felbukkanó szinte teljesen emberi vonásokat sejtető formák előtt. Nem eldönthető a kép alapján, hogy mivel/kivel állunk szemben, de ismét felhívnám a figyelmet a túl gyakran megjelenő egyezésekre, hasonlatosságokra.
Ugyanilyen – számomra a lehetetlen természeti alkotás – kategóriába tartozó képződményt fotózott a nemrégiben érkezett Perseverance, Terry Burnett felfedezése Neal Spence nagyításán:
Az eredeti NASA kép felnagyított formában és forrásmegjelöléssel:
A fenti linken be is van jelölve az igen furcsa objektum, de más érdekes leleteket is találhat rajta a kíváncsi szemlélődő. Sajnos egyik lelet sem vonta magára a rovereket irányító kutatócsapatok figyelmét, legalábbis a hivatalos publikációk alapján.
Címkép: Mars rover