Nagypénteken

Posted by
Pintér Dezső
>Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. E nap hajnalán ért véget Jeruzsálemben a vallási per, amelyet az elöljárókból, írástudókból és vénekből álló Nagytanács indított Jézus ellen. Istenkáromlás vádjával – Isten Fiának vallotta magát – halálra ítélték, majd reggel átkísérték Pilátushoz, a római helytartóhoz, és azzal vádolták meg, hogy a zsidók királyának vallja magát. Pilátus – bár látta, hogy ártatlan, és próbálta megmenteni – mégis megerősítette az éjszaka hozott halálos ítéletet.Jézus maga vitte keresztjét, míg oda nem ért a Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, ruhadarabjait négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megegyeztek egymás közt: „Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen.” Így teljesedett be az Írás: “Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek.”
+++
Ismerem
(Pilinszky János)
Ismerem Jézus éjszakáit,
és a bal lator istentelen magányát.
A jótett szelíd mezejét, s a merénylő
elhagyatott, üszkös kezét a tett után.
És ismerem a bárány vesztét,
úgy is, mint aki veszkődve topog
halálos esése előtt,
és úgy is, mint aki hitével
a meleg belsőt keresi.
+++
Nagypénteki ima.
(Dsida Jenő)
Uram, csúfoltak,
Kínoztak Téged
Aki szerettél
Minden szenvedőt.
Szegekkel vert a
Világ keresztre,
Aki mindig csak
Vigasztaltad őt.
Mi jót is tettem
Én a világnak,
Sok-sok napomon?
Csúfolnak?
Kínoznak?
Szegeznek engem?
Mért panaszkodom?
Uram, bocsáss meg!
Haragban égni
Nincs okom;
Egyebet kérni
Nincs jogom;
Uram, csak áldlak,
Nem panaszkodom.
+++
Szó
(Károlyi Amy)
Vannak csendek,
mikor a percet
átüti a szó.
Nyiss ki ajtót és ablakot,
Isten a látogató.
Hagyd minden dolgod,
a szóra figyelj.
Oly ritkán hallható.
Átömlik rajtad mint egy ölelés,
mikor Isten meglátogat.
Te vagy a hang,
a szó.
+++
„Sosem próbáltam isteni személyt festeni, mivel ami isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni.” Golgota. Munkácsy Mihály 1884-ben festette.
+++
Johann Sebastian Bach: János passio
A Müncheni Bach Kórust és a Müncheni Bach Zenekart Karl Richter vezényli.

https://youtu.be/fT1y0_9qpeY

Címkép: Munkácsy Golgotája