Az angol tiszt pofonja

Posted by

Mihálffy Balázs
>Egy angol tiszt a birodalom seregéből arcul ütött egy indiait az utcán. Az nem tétovázott és úgy megütötte a tisztet viszonzásul, hogy a brit földre esett. A tiszt nem bírt magával. Hogy lehet ez? Az alattvaló, aki hűséggel tartozik a brit koronának ilyet tesz?
A tiszt kihallgatást kért a tábornoktól, hogy intézkedést kérjen megtorlásra. A tábornok csendben végig hallgatta a tiszt beszámolóját, majd a szekrényéből kivett 50.000 rúpiát és átadta a tisztnek. Vidd el az indiainak, akit arcul ütöttél és add át neki bocsánatát kérve. A tiszt alig hitt a fülének. Hogy ő? A korona tisztje egy ilyen tetves indiainak, aki őt megütötte, még engesztelő pénzt is vigyen? De a tábornok hajthatatlan volt és a parancsot végre kellett hajtani.
A tiszt felkereste az indiai házát, bocsánatot kért a pofonért, majd átadta az 50.000 rúpiát. Az indiai elfogadta a bocsánatkérést és a pénzt. Az 50.000 rúpia egyharmadából házat vett, a másik harmadból üzleti vállalkozásba kezdett, a harmadik harmad pedig a tartaléka lett.
Az indiai vállalkozása virágzott. Évek múltával hatalmas kereskedő lett belőle, akinek vagyona messze földön híressé tette őt. A tábornok hívatta a tisztet és megkérdezte: emlékszel még az indiaira, akit megpofoztál? Igen, hangzott a válasz. Akkor menj el a házába és pofozd fel újból. A tiszt elment az indiai házába, akit egy terem közepén szolgák kényeztettek nagy fényűzés közepette. Odament és arcul vágta. Az indiai pedig csak ült, nézett maga elé, de nem tett semmit. A tiszt nem értette a dolgot. Visszament a tábornokhoz és beszámolt az esetről.
A tábornok rágyújtott a pipájára és így szólt. Évekkel ezelőtt egy szegény indiait ütöttél arcon, akinek nem volt egyebe nemes lelkénél. Ő akkor azért adta vissza a pofont, mert egy nemes lélek, melyet a szegénység megacéloz, megköveteli gazdájától a kiállást. Idővel az embert megrontotta a pénz. Elhagyta őt az a lélek, ami benne tartást adott. A pénz, hatalom lett úrrá felette, amivel a koronához kellett kötődnie. Most már ütheted, nem fog ellenállni. Talpnyaló kutya marad mindaddig, amíg lelke helyett pénz iránti vágya ad parancsot tetteinek.
Így működik a pénz és azok lelketlensége, akik hazádban is annak megszállottjaivá lettek.

Címkép: Alamy stock fotó