Próféta a pöcegödörben

Posted by

Gábor György
> A keresztény-nemzeti hatalom legfőbb ideológusa, Lánczi András a Corvinus Egyetem szószékéről azt találta mondani Orbán Viktor nagyságát és dicsőségét zengő legújabb panegirikuszában, hogy „a fegyvertelen próféták mind elbuktak.”
Félő, hogy a keresztény-nemzeti hatalom legfőbb ideológusa, Lánczi András összekeveri a biblikus prófétai hagyományt egy másik hagyománnyal.
Továbbá összekeveri az igaz prófétákat a hamis prófétákkal. A fegyvertelen Jeremiás próféta például nem volt nagy véleménnyel a hamis prófétákról. Néhány sorát ideírom, hátha Lánczi pontosabb képet tud majd alkotni panegirikuszának ragyogó tárgyáról, s ha már prófétákat emleget a hatalmas tanácsadó, akkor álljon itt egy kis bibliai útmutató számára. (Vesd össze Jeremiás 23,9-25,13.)
A hamis próféták „hatalmukkal visszaélnek”, „tévelygésbe vezetik a népet”, „hazugságban élnek, sőt, azokat bátorítják, akik gonoszságot művelnek”. „Csak becsapnak, és üres ígéretekkel hitegetnek”: „istentelen életmódot” és „gonosz tetteket” emleget Jeremiás. „Egymástól lopják a szavaikat”, „félrevezetik népemet hazugságaikkal és hamisságaikkal”. Végezetül Jeremiás bejelenti az Örökkévaló ítéletét: „Meg fogom büntetni őket, és büntetésük rémülettel tölti el a nemzeteket mindazokban az országokban, ahová kiűzöm őket. Gyalázzák, gúnyolják, átkozzák majd őket, és példálóznak velük. Én pedig fegyvert, éhínséget és halálos járványokat küldök rájuk, amíg teljesen ki nem pusztulnak mindannyian arról a földről, amelyet őseiknek és nekik adtam.”
Hát imigyen egy igaz próféta a biblikus hagyományból!
És csak a rend kedvéért, hogy Lánczi főideológusnak legyen némi déjà vu érzete: Jeremiást többször megalázták, megkínozták, éheztették, börtönbe vetették, pöcegödörbe hajították, mi több, Méltóságos Kúria még nem volt abban az időben, de Jehojákim király arra vetemedett, hogy elhallgattassa az igaz prófétát, aki nem értett vele egyet, s egyszerűen elégette Jeremiás nyilvános felolvasásra szánt próféciáit (Jeremiás 36,21-32).
Ám – Lánczi állításával ellentétben – mégsem ő bukott el.
És miután Wolandtól, Bulgakov A Mester és Margaritájának Sátánjától tudjuk, hogy „a kéziratok nem égnek el”, megragadva az alkalmat: Hág Pészáh Számeah!
Kiszabadulást a szolgaság házából, boldog szabadságot!