A Kúria “kalandozása” a sajtószabadság világában

Posted by
Kende Péter
>Úgy tűnik, elindult az a folyamat, amit “megjósoltunk” Varga Zs. András kinevezésekor. A Kúria tegnapi felülvizsgálati ítélete Tóta W. Árpád cikke ügyében brutális támadás a vélemény-nyilvánítás szabadsága, a sajtó szabadsága ellen.
Történt pedig, hogy Tóta W. ezt írta “Magyar ember nem lop, csak kalandozik” című cikkében: „Árpád fejedelem sem állította hadbíróság elé az Európát végigfosztogató vitézeit, hanem kitüntette őket. A rablást, gyújtogatást és erőszakot – »kalandozást« – pedig nem jogi határozatok állították le, hanem az augsburgi csata. Ott az történt, hogy a büdös magyar migránsok ugyan váltig állították, hogy ők bűncselekmény hiányában, sőt mellőzésével dúlják éppen a falvakat és kolostorokat. Ám az európai lovagok telibe szarták az ő játékszabályaikat és illiberális világképüket, és seggtől szájig beléjük állították a pallost. Ezután a magyar banditák bátran hazaszaladtak, és elújságolták, hogy kurva nagy verés jár most már a kalandozásért.”
És az elsőfokú (Főv. Törvényszék, dr. Bene Lajos) elmarasztaló, majd a másodfokú (dr. Kisbán Tamás, Vojnitsné dr. Kisfaludy Atala Katalin és dr. Kovaliczky Ágota) a keresetet elutasító ítélet után a Kúria tegnap helyt adott a magyar nemzet nevében perlő két felperes keresetének, és sérelemdíj megfizetésére kötelezte a HVG-t, ezzel az indokkal: “A Kúria az elsőfokú bíróság megállapításával értett egyet, amely szerint a magyar nemzethez tartozókra a „büdös” és a mai közbeszédben pejoratív tartalmú „migráns” jelzők, illetve a „magyar banditák” kifejezés használata a magyar nemzet közösségének méltóságát sérti. Megállapította, hogy a közéleti vitában az elmarasztaló vélemény kifejezése a véleménynyilvánítás szabadsága által védett érték, azonban az ennek kifejezéséhez használt írói eszköz és az irónia műfaji sajátossága sem adhat korlátlan felmentést mások emberi méltósága, vagy a közösségek méltósága megsértésének felelőssége alól.”
Bevégeztetett.