A putyini újszovjet birodalom-befolyási övezetének része vagyunk

Posted by
Batka Zoltán
>Ha az ember kicsit kitekint a világba, nem nehéz észrevenni, hogy a Fidesz tulajdonképpen semmi más, csak egy a sok orosz fiókpárt közül, Magyarország pedig ma az informális, putyini újszovjet birodalom-befolyási övezetének része. Mára a Fidesz és propagandistái pontosan ugyanúgy Moszkvához alárendelt helyzetbe kerültek, ahogy a Rákosi-éra kommunistái, akik társadalmi utópiát kergettek, majd váltak a sunyi, világjobbító eszmékbe burkolt orosz nagyhatalmi kizsákmányolás és gyarmatosítás brókereivé. A Fidesz eloroszosodásának a tünetei egyértelműek.
A magyar közmédia és az ún. “jobboldali” nyilvánosság nyakló nélkül orosz dezinformációt terjeszt, aminek a fő célja a NATO lazítása, az EU destabilizálása, folyamatosan azt sulykolja, hogy a “nyugat hanyatlik”, a nyugati társadalom problémáit eltúlozva mutatja be, platformot ad a szélsőséges eszméknek, míg a nyugati, demokratikus társadalmakkal szemben Oroszország (és persze a legjobb tanítvány, Orbán) a “család, a nemzeti szuverenitás és a tradícionális értékek”, hatékony és erőskezű védelmezőjeként ábrázolja.
Ez nem orbáni lelemény, országról-országra pontosan ugyanezt a Kreml-propagandát nyomja az összes ilyen Putyin-franchise. Közben Budapest az orosz titkosszolgálat fő hídfőállása, nyíltan üzemel az orosz finanszírozású kémbank a Duna-partján, az orosz “köztelevízió” az elvileg magyar nemzetbiztonság által védett magyar közmédia épületében bérel irodát (!) és kevés szó esett arról is, hogy a sajtó jó részét Orbán zsebébe átjátszó Heinrich Pecina korábban speciel orosz kötődésű ügyletek környékén bukkant fel. (Borsodchem) Putyin innen indítja a balkáni műveleteit (elég a “Fidesz” Észak-macedóniai sajtóterjeszkedésére gondolni) és itt állomásoztatja az időlegesen megbukott ügynökeit (Gruevszki), innen szervezi az EU-n belüli szélsőjobbos bomlasztókat (Kovács Béla tevékenysége, illetve most a formálódó Orbán-Salvini populista egységfront) Budapest lett a különféle nemzetközi náci, homofób, szélsőkeresztény mozgalmak egyik kedvenc találkahelye, itt is üzemel az orosz befolyásolás egyik civilnek feltüntetett fedőcsapata (Citizengo)
A magyar szélsőjobb egy részét ma már szinte nyíltan Oroszország pénzeli, weblapjaik orosz szerverekről üzemelnek. Más részük pedig maguktól veszik át és terítik a Kreml által előállított médiatartalmakat, amelyek azután rendre utat találnak a Fidesz kormánysajtójába. A Fideszes elit részben közvetlenül is kap Moszkvából finanszírozást (MET) ugyanakkor a NER elit tagjainak végtelen korrupciója, a nyilvánosság előtt eltitkolt perverzióik, a sugallt erkölcsös életmód és az elképzelhetetlenül züllött és romlott valóság totálisan kiszolgáltatja őket az orosz (és amúgy minden más) titkosszolgálatnak. A nagypolitika szintjén még egyértelműbb a helyzet.
Orbán minden lépését láthatóan Moszkvával egyezteti, Magyarország minden esetben, amikor csak tudja Oroszország érdekeit képviseli, az orosz destabilizációs törekvéseket érvényesíti az EU-ban. Bár különösebben nem lennék meglepve, ha egy szép napon kiderülne, hogy a magyar kormány több tagja is “Szása” vagy “Mása” fedőnevekkel a GRU vagy a SRV azaz az orosz titkosszolgálatok valamelyikénél lenne beütve, azaz: ügynök, azonban az esetek túlnyomó többségében az orosz szolgálatok közvetett, soft befolyásolás eszközeivel élnek. Az orosz információs kampányok tulajdonképpen a veleszületett szociopatákat, a saját életükbe már kissé belecsömörlött, meghasonlott entellektüelleket célozzák meg. Részint mivel ők vannak legtöbben, másfelől ezek a figurák gazdaságosan és jól mozgathatóak egy tömbben.
Az amúgy is depressziós, xenofóbiára és cinizmusra hajlamos magyar lelkialkat – pedig ha lehet ezt mondani – szinte természetes táptalaja az orosz manipulációnak. Ebben a közegben a liberalizmus és a racionális, tudományos gondolkozás örök kétkedése relativizmusa és nihilizmusa a gyenge lelkekben frusztrációt és végső soron gyűlöletet kelt, míg a “tradicionális értékek” (isten, nemzet, szuverenitás) védelmében fellépő nemzeti-keresztény eszme a lelki stabilitás illúzióját adja az ilyen talajvesztett figuráknak, akik utána tíz körmükkel kapaszkodnak a látszólag visszaszerzett biztonságérzetükbe, testükkel-lelkükkel fogják védelmezni az ESZMÉT. Ez adja az orosz befolyásolással eltorzított “nemzeti-keresztény” eszme irgalmatlan erejét és ezért vált ez a test szükségszerűen az orosz nagyhatalmi vírus gazdaállatává.
És nagy tévedés, aki azt hiszi, hogy ez az iskolázatlan, vagy éppen félművelt emberek betegsége. Az emberi intellektus sajátja, hogy “billeg”, igen gyakori, hogy valaki egy bizonyos területen kiemelkedő értelmiségi, ami gyakran jótékonyan elfedi, hogy közben az illető pszichológiailag iszonyúan labilis, az iskolázott, magas műveltségű szaktudása mögött- mint katedrális árnyékában a parasztbudiban – ott ülepedik a mindenféle lelki zűrzavar, komplexusok, rettegések szara. Sőt, az értelmiségi lét hajlamosítja, mondhatni kiszolgáltatja az embert az ilyen fertőzésnek pontosan azáltal, hogy túlértékeltté teszi a tudás hordozóját.
Ugyanakkor – hogy írjak valami megnyugtatót – ha valaki tisztában van saját fél vegyi értékével, el tudja fogadni hibáit, nem akarja görcsösen tagadni azt, úgy félig-meddig immunis nemcsak az ilyen orosz, de mindenféle más manipulációra és lélekrabló és pusztító manipulátorra.