A bal oroszlán

Posted by
87 éves Moldova György.
Levélváltás
I.
Állami Szervezési Hivatal
Leó Leó úrnak, a Lánchíd pesti hídfő baloldali kőoroszlánjának.
Tisztelt Leó úr!
Értesítjük, hogy Hivatalunk fokozatosan átvizsgálja az állami fenntartású köztéri létesítményekben kialakult jogviszonyokat. Első ütemben a kormányzati és idegenforgalmi szempontból kiemelkedő fontosságú budapesti V. kerületet tekintettük át.
A Lánchíd szervezésének átvilágítása során megállapítottuk, hogy a jelenlegi struktúrában fennáll a párhuzamos vagy egymást keresztező döntések lehetősége, ennek kiküszöbölése érdekében megszüntetjük az Ön önálló döntési jogát és tevékenységét a jobboldali kőoroszlán alárendeltségébe utaljuk.
Kérjük határozatunk szíves tudomásul vételét.
II.
Jelzet mint fenn
Tisztelt Leó Úr!
Ellenőrzésünk során megállapítást nyert, hogy Ön az elmúlt időszakban sem hozott önálló döntéseket, tevékenysége mindvégig megmaradt a jobboldali kőoroszlán alárendeltségének keretében, ezért munkaviszonyát, mint szervezetileg nélkülözhetőt, mély sajnálattal, kénytelenek vagyunk megszüntetni.
Munkaviszonyának felmondását bejelentettük a Fővárosi Pályaválasztási és Munkavállalási Tanácsadónak. Amennyiben együttműködik velük, a munkanélküli segély érdekében segítségére lesznek. Ellenkező esetben Ön valamennyi kedvezménytől eleshet…
III.
Jelzet mint fenn
Leó Úr!
Bizonyára elkerülte figyelmét, hogy munkaviszonya megszűntével Ön jelenlegi szolgálati jellegű tartózkodási helyén jogcím nélküli lakónak minősül. Kérjük, hogy a posztamensét 15 napon belül szíveskedjék elhagyni és rendeltetésszerű állapotban átadni…
IV.
Jelzet mint fenn
Doktor Áchrem Lajos ügyvéd, eseti gondnok úrnak!
Tisztelt Ügyvéd Úr!
– Válaszolva beadványára, melyet ügyfele és volt alkalmazottunk, Leó Leó úr érdekében nyújtott be, a következőket kívánjuk szíves tudomására hozni.
Nem áll módunkban az Ön által felhozott többévtizedes helybentartózkodást mint jogképző tényezőt figyelembe venni, és ennek folyományaként különleges méltányosságot gyakorolni, mint tettük ezt például a Margit hídnál álló przemysli emlékmű oroszlán esetében. Hitelt érdemlően bebizonyosodott ugyanis, hogy Leó Leó úr a hivatkozott időszakban mindvégig a baloldalon helyezkedett el, és ilyen értelemben a bukott pártállam haszonélvezői közé sorolható.
Az ügy elbírálása szempontjából nem tekinthető relevánsnak Leó Leó úr sajnálatos testi hibájára való hivatkozása sem. Köztudomású ugyan, hogy a Lánchíd kőoroszlánjaiból a tervező kifelejtette a nyelvet, de célzatos ferdítés volna annak sugalmazása, hogy a mai plurális demokráciában csak és kizárólag bizonyos nyelvmunkákkal: fecsegéssel vagy nyalással lehet érvényesülni.
Ilyen körülmények között a jog érvényesülésének szabad folyást kell engednünk. Az előírt 15 nap elteltével Leó Leó urat rosszhiszemű, engedély nélküli lakónak minősítjük, és eltávolítása iránt intézkedni fogunk…
V.
Magyar Gerinc Párt ifjúsági és sportosztály
Magyar Ifjak! Jövőnk záloga!
Alapvető célkitűzéseink közé tartozik a régi magyar sportok feltámasztása, ennek keretében felelevenítjük a mélyreható történelmi hagyományokkal rendelkező „Döglött oroszlán rugdosás”-t. Ebből a célból hívunk titeket a Lánchíd baloldali kőoroszlánjához, vascipőt hozzatok magatokkal!
VI.
Dunáninneni Rendőr Főkapitányság
Valamennyi szolgálati helynek!
Tudomásunkra jutott, hogy a Lánchíd pesti hídfőjének baloldali kőoroszlánját szervezett csoportok rongálják. Különös nyomatékkal hívjuk fel a járőrök és egyéb intézkedő szervek figyelmét, hogy a testület szellemének és gyakorlatának megfelelően a legszigorúbb gondossággal kerüljék el azt a környéket. A szóban forgó hídról külön leírást nem adunk ki, képe megtalálható a Lánchíd brandy emblémáján.
VII.
Oroszlánokat Támogató Liberális Alap
Pest-Pilis-Solt Auguszta elnök
Leó Leó Úrnak!
Megkeresésére, melyben támogatásunkat kéri az Önt ért inzultusokkal kapcsolatban, közöljük, hogy nem kívánunk lépéseket tenni. Alapvető elvi felfogásunk szerint erre csak a jobboldali oroszlánok esetleges jogsérelmével együtt és egyidőben kerülhet sor.
VIII.
Leó Leó állásnélküli kőoroszlán
Az Állami Szervezési Hivatalnak, a Dunáninneni Rendőr Főkapitányságnak, az Oroszlánokat Támogató Liberális Alapnak…
…meg a nénikéteket – egy szál élire állított deszkán!
IX.
Állami Szervezési Hivatal
Nyúl Béla Úrnak!
Örömmel értesítem, hogy a Magyar Gerinc Párttal történt korábbi megállapodásunknak megfelelően Önt oroszlánná nevezzük ki. Intézkedünk utólagos érdemek beszerzéséről. Kérjük, foglalja el szolgálati helyét a Lánchíd pesti hídfőjének baloldali posztamensén.