Áldás

Posted by
Gábor György
>Azbej Tristan nagy reverenciával tette közzé a világrengető hírt, hogy a meghívott vendégek közül elsőként találkozott Moszulban Ferenc pápával, s – mint írja – „áldást kértem és kaptam a Szentatyától az üldözött keresztényekért folytatott missziónkra.”
Mint a világ valamennyi üldözött keresztényének ügyét az Orbán-kormányban betöltött államtitkári funkciójánál összehasonlíthatatlanul fontosabbnak tartó személy, nyilvánvalóan szóba hozta a Szentatyánál az Orbán-kormány galád üldözésének kitett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség helyzetét és azt, hogy jóllehet a Szentatya legutolsó enciklikájának már a címében is egyértelművé tette, hogy „Fratelli tutti”, vagyis „Mindnyájan testvérek” vagyunk, mégis a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség üldözése és ellehetetlenítése miatt veszélybe került sok-sok szegény, beteg, nélkülöző és rászoruló ember, akikről eddig kizárólag a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség gondoskodott. Vagyis – mondhatta a Szentatyának a keresztényi küldetését a politikai szerepvállalás elé helyező Azbej Tristan – teljesen feleslegesen írta Ferenc pápa a minap megjelent könyvében, hogy „a szegényeket gondolkodásunk középpontjába kell helyeznünk”, mindez Magyarországon falra hányt borsó, s – folytathatta a keresztényeket hivatalánál fogva professzionálisan védelmező Azbej Tristan – én egy olyan vicces országból jövök, ahol épp azok tesznek a legnagyobb ívben a keresztény tanításra, akik bősz keresztényeknek és a kereszténység legnagyobb letéteményeseinek mondják magukat.
Végül azzal fejezhette be Azbej Tristan a Szentatyához intézett szavait, hogy hát summa summarum, tudja Őszentsége, az, amit a Szentszék félhivatalos lapjában az Ön elkötelezett szellemi társa, a Civiltà Cattolica főszerkesztője, Antonio Spadaro írt egy nagyobb lélegzetű publikációjában, hogy tudniillik „még az úgynevezett »keresztény nyugati civilizáció« védelme is a valóságban a keresztény morál pervertált instrumentalizációja” (perversione strumentale della morale cristiana), s a tisztán geopolitikai vagy gazdasági érdekeket az üldözött keresztények védelmének narratívájával próbálják leplezni” (della narrativa della difesa dei cristiani perseguitati), nálunk totálisan bejött, maga a valóság. Hát láthatja, Szentatya, hogy én most hová megyek majd haza, s amott a keresztény morál milyen pervertált alakjaival vagyok folyamatosan körülvéve!
Címkép: Azbej Tristan Moszulban a pápával