Wikipédia – a szabad enciklopédia, no meg a Habony művek

Posted by

Fábián András
>Szinte minden nap írok valamit. Nem azért, mert grafomán vagyok, hanem mert mindig szembe jön velem az utcán a téma, ami, mint már régóta tudjuk, ott hever. Klassz kis képzavar. Tetszik. Ha az ember hiteles akar lenni, vagy legalábbis annak akar látszani, törekedni kell arra, hogy amit ír, az pontos és hiteles legyen. Az író ember forrásmunkákat, a kérdést taglaló tanulmányokat olvasgat, igyekszik megismerni a dolgok elő- és utóéletét. Ehhez nyújt sokaknak, így nekem is, nagy segítséget a Wikipédia, a szabad enciklopédia.

A Magyar Wikipédia   alapítója, valamint kezdeti időszakában az internetes enciklopédia fejlesztésének vezetője Gervai Péter magyar informatikus, fejlesztőmérnök és „wikipédista” volt. Kalapom lengetem! 2008 őszétől már a Wikimédia Magyarország alapító tagját és elnökét tisztelhetjük a személyében. A Wikimédia egy főként „wikipédisták” által alapított közhasznú társadalmi szervezet. A wikipédisták célja, saját meghatározásuk szerint, „az emberi tudás összegyűjtésének, rendszerezésének és terjesztésének támogatása, és az így összegyűlt tudáshoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférés lehetőségének biztosítása.” Lényegében egy olyan lexikonnal van dolgunk, amelybe bárki beleírhat, amelyet bárki szerkeszthet, tartalommal, tudással (!) tölthet meg, sőt, amelyből bárki törölhet is. Népszerűségére jellemző, hogy címszavainak száma mára már megközelítette a félmilliót.

És itt mindjárt szögezzük le, hogy szeretem a Wikipédiát. Szeretem használni, volt, hogy magam is bele-belepiszkáltam egy-egy címszóba, amikor úgy gondoltam, hogy többet tudok arról, ami ott írva vagyon. Mivel pedig gyakran keresgélek a címszavak között, ha valami mellékesen felkelti a figyelmemet – el is olvasom. Eközben felfigyeltem egy, ma már zavarónak tekinthető változásra (?), tendenciára (?), de mindenképpen tudatos manipulációra. Sietek leszögezni, hogy ez – biztosan állíthatjuk – nem a rendszer spiritusz rektorainak szándéka szerint való, de ekkora tömegű lexikális anyag folyamatos felülvizsgálatát és naprakész korrekcióját nem is várhatjuk el tőlük. Viszont az olvasó és kutató okosan teszi, ha óvatosan kezeli a Wikipédia tényanyagát.

Bizonyos körök felfedezték ugyanis, hogy a Wikipédia is remek eszköz lehet hangulatkeltésre, politikai befolyásolásra, az addig valósnak gondolt nézeteink átformálására. Meggyőződésem szerint ezek a körök bizonyosan nem az ellenzék és főleg nem a liberális baloldal aktivistái közül kerülnek ki. Megfigyelhető ugyanis, hogy bizonyos utalások, megközelítések, tematikus tálalások, vagy éppen elhallgatások egyértelműen a jobboldali politikai elit, a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor szája íze szerint valóak. A közkeletű néven csak „Habony-műveknek” nevezett propagandakülönítmény, amelyet a manipulációk mögött sejtek, még a finomabb, vagy durvább történelemhamisításoktól sem zárkózik el. Mondok néhány példát.

A Nemzeti Együttműködés Rendszerének – tudjuk – vannak örök ellenségei. Soros György, Gyurcsány Ferenc. Ne gondoljunk direkt propagandára velük szemben, vagy éppen ellenük. Sőt! A „szerkesztett információk” nagyon is finom célzások formájában járulnak hozzá a jólértesültség, az „apró, eddig nem is sejtett titkok” megismeréséhez. Ezek az „intimpistás”, bulváros okosságok viszont egy dologban megegyeznek: sosem tüntetik fel az adott célszemélyt olyan színben, ami akár csak kicsit is szimpatikussá tehetné. „Valakik” kitalálták például a „Személye körüli problémák” című kategóriát. Gyurcsány Ferenc esetében ez a szócikk egy harmadát teszi ki. Az összes bűnét a fejére olvassák, még az „öregecskedő feleség” esetét is felemlegetik. Ugyanez a kategória Orbán Viktor esetében viszont lényegében hősi eposzokat tartalmaz a karakán miniszterelnök virtigli kiállásai kapcsán. Soros György esetében például több oldalról, alaposan körüljárják zsidó származását és nem mulasztják el megemlíteni, hogy még a zsidók sem szeretik. Ugyanakkor egyetlen szóval sem említik sem az 1989-es rendszerváltás során játszott szerepét, sem azt, hogy a mai Fidesz-elit egésze – nota bene Orbán Viktor is – neki köszönheti, hogy az ő pénzéből ösztöndíjasként tanulhatott, vagy a CEU-n diplomát szerezhetett. Megtudhatjuk viszont, hogy Soros Belaruszban persona non grata. Elszörnyülködhetünk azon, hogy támogatja és szervezi a tömeges migrációt és a civileket, és hogy „az ellenzéki sajtó szerint kifejezetten a CEU ellenes támadás volt a felsőoktatási törvény kivételesen sürgős eljárásban történő tárgyalása és elfogadása, holott a törvénymódosítás csupán (!) az Európai Unión kívüli külföldi felsőoktatási intézmények működésének szabályaira vonatkozott”. Megtudjuk, hogy a pénzembert több bíróság is elítélte, sőt még az OTP ellen is spekulált. És még sorolhatnánk az objektív tényeket.
Egy barátom hívta fel a figyelmemet arra a ravasz manipulációra (lásd alább!), amelyet a hajdan a Fidesz és Orbán által nagyra becsült Pozsgay Imre által is elnökölt Hazafia Népfront megszűnése kapcsán csempésztek be a Wikibe. Érdekességképpen az alábbiakban idézném a szemtanú és az események részesének sorait a Hazafias Népfront (HN) megszűnéséről, amelyről a Wikipédia az alábbiakat állítja:
1990. júniusban megszűnt. Jogutódaként 1990. augusztus 4-én alakult meg a Demokrata Koalíció.”

A fenti megállapításnak azonban köze sincs a valós történelmi tényekhez, továbbá félrevezető is, amelyet az alábbiak bizonyítanak: „A HN 1990. nyarán kétnapos kongresszust tartott, az ország különböző részein tevékenykedő, helyi társadalmi szervezetek küldötteinek részvételével. A kétnapos kongresszus első- és második napja között több nap is eltelt, hogy minden küldöttnek alkalma legyen a saját szervezetével megkonzultálni az alapkérdést: megszűnjön-e a HN, vagy jogutódként, más néven folytassa az addigi tevékenységét, a civil társadalom szervezését? (kiemelés tőlem – a szerző). Az akkori politika, amelyet az alakuló pártok uraltak, azon az állásponton volt, hogy szüntessék meg a Hazafias Népfrontot, azonban a társadalmi szervezetek küldötteinek többsége az értékek megtartása és egy jogutód szervezet létrehozása mellett érveltek.

A HN-kongresszus második napján az Újpesti Közéleti Egyesület küldöttje azt a javaslatot terjesztette a kongresszus elé, hogy a HN jogutód szervezeteként jöjjön létre a „Társadalmi Egyesülések Szövetsége” (TESZ), és a civil társadalom érdekében folytassa a tevékenységét (kiemelés tőlem – a szerző). A TESZ a mai napig is az 1990. évi megalakulása óta, ma már Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége néven, több megyei szervezet részvételével folytatja a munkáját, ami egyértelmű bizonyítéka, hogy a HN jogutódlással szűnt meg.

A Wikipédia azonban amellett, hogy azt állítja, hogy a HN megszűnt, jogutódként mégis egy bizonyos „Demokrata Koalíciót” jelöl meg. Demokrata Koalíció azonban így, ezen a néven a Wikipédia címtárában nem található. Számtalan utalást dob fel azonban a Demokratikus Koalícióra, amelynek viszont soha, semmi köze nem volt a HN-hez.

A Wikipédia ezzel abszurd módon feloldotta, azt az ellentmondást, hogy egy civil szervezetből, hogyan lehet egy pártból kivált jogutód szervezetet kreálni, a demokrata és a demokratikus szavak variálásával úgy, hogy ehhez a valós jogutódnak, a TESZ-nek semmi köze sincs.” (A szemtanú neve és címe a szerkesztőségben.) Ugye mondanunk sem kell, hogy a hajdani „kommunista” választási csúcsszerv és a Demokratikus Koalíció Pártja nevére kísértetiesen hajazó, sosemvolt „jogutód” „Demokrata Koalíció” a felületes jólértesültek körében azonnal alkalmat ad az összemosásra, a hamis történelmi tudat kialakulására. Minden tiszteletünk mellett úgy véljük, hogy a Wikimédiának és a wikipédistáknak több és nagyobb figyelmet kellene fordítani a Fidesz piszkos trükkök osztálya által a felületen elhelyezett aknáinak az eltávolítására. Ehhez (is) további sok sikert és jó munkát kívánunk.