Mihail Gorbacsov 90 éves 

Posted by
Magyar Békekör (MB)
>Ma 90 éves Mihail Gorbacsov, a peresztrojka és a glasznoszty politikusa, akit 1990-ben Nobel békedíjjal tüntettek ki, mert véget vetett a hidegháborúnak – írja a Magyar Békekör visszapillantásában az orosz politikus tevékenységére.
Az SZKP utolsó főtitkárának, a Szovjetunió első s egyben utolsó elnökének szerepét igen ellentmondásosan ítélik meg hazájában és a nemzetközi kommunista mozgalomban. Egyesek a Szovjetunió felszámolójának tekintik, mások Oroszország megmentőjének. A sztálinizmus hívei gyűlölettel szólnak róla, a demokratikus szocializmusért küzdők a békés együttélés szószólójának tartják. Abban viszont mindenki egyetért, hogy Gorbacsov „történelmet csinált” a falak ledöntésével.
„Legnagyobb eredményünknek azt tartom, hogy az emberek szabaddá váltak és leszámoltak a totalitárius rendszerrel” – vallja ö maga a TASZSZ-nak adott születésnapi interjújában.
Annyi bizonyos, hogy jóhiszeműségét a Nyugat kihasználta, és Oroszország ellen fordította. Az 1989. december 2-3. között született máltai egyezséget a Nyugat a gyengeség jeleként fogta fel, hozzájárulását Németország újraegyesítéséhez a II. világháború után kialakított világrend (Jalta) felszámolásaként értelmezte, és kiterjesztette a NATO határait Keletre. Gorbacsov maga is elismerte, hogy becsapták.
Nemcsak a sztálinisták tulajdonítják az ő politikájának a Szovjetunió szétesését, hanem nem sztálinistákban is él az egykori birodalom iránti nosztalgia. Megbocsáthatatlannak tartják „engedékenységét” a Nyugattal szemben, noha nem biztos, hogy Gorbacsov nélkül a Szovjetunió nem jutott volna hasonló sorsra. Akárhogyan legyen is, Putyinnak is számolnia kell ezzel a hangulattal, midőn olyan helyzetben is kitart a békés együttélés mellett, amikor az ellenfél nem viszonozza sem a jó szándékot, sem a készséget az egyenjogú kapcsolatépítésre.
„Sokszor elmondtam már, hogy az Uniót meg lehetett volna őrizni – feltéve, hogy modernizálják és megreformálják, és a köztársaságoknak széles jogokat és valódi szuverenitást biztosítanak. Harminc év telt el azóta, hogy független államok születtek. Létezik Eurázsiai Gazdasági Unió és Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete. Ezeket a szervezeteket meg kell erősíteni, és mindent meg kell tenni a kapcsolatok javítása érdekében azokkal a köztársaságokkal, amelyekkel most ellentéteink vannak. Létfontosságú egy ilyen program kidolgozása” – vallja Gorbacsov.
Születésnapja alkalmából Gorbacsovot üzenetben köszöntötte a német szövetségi elnök. Walter Steinmeier kiemelkedőnek nevezte az európai béke érdekében kifejtett munkálkodását.
„Németország nem felejti el a béke és a szabadság nevében kifejtett bátor kiállását. Politikai döntéseinek és az újraegyesített Németországba vetett bizalmának köszönhetően jelentős mértékben hozzájárult az európai kontinens széthúzásának békés leküzdéséhez” – írta Steinmeier, aki három évvel ezelőtt találkozott utoljára vele.
“Legutóbbi találkozónk óta semmit sem javult a két ország viszonya. Ez sokakat aggaszt, és nemcsak Németországban. Ma különösen fontos, hogy ne hagyjuk mélyülni a szakadékokat, hanem megpróbáljunk szót érteni egymással és találkozni minden lehetséges szinten. Nehéz kapcsolatok időszakát éljük, de szemünk előtt lebeg a múlt jó példája. A jövőbe kell tekintenünk! Mindkét félre felelősség hárul Európa békés jövőjéért” – áll a német elnök üzenetében.+++
Címkép: A máltai kézfogás látható Gorbacsov és Bush amerikai elnök között a Makszim Gorkij hajó fedélzetén tartott találkozón. Társaságukban James Baker amerikai és Eduard Sevardnadze orosz külügyminiszter.