Rosszkor jött gyilkosság

Posted by
Hajdu Tibor:
> Somogyi Béla és Bacsó halála | részletek 1920. február 17-én az Ostenburg-különítmény tisztjei – Kovarcz Emil, Megay László és társaik – meggyilkolták és Megyernél a Dunába dobták Somogyi Bélát, a Népszava nem sokkal korábban megbízott szerkesztőjét és fiatal munkatársát, Bacsó Bélát. A különítményesek kilesték, hogy mikor hagyja el a Népszava szerkesztőségét, és autójukba kényszerítették Bacsóval együtt, aki Somogyit kísérte volna, mert a szerkesztő észrevette, hogy figyelik. Bacsót csak azért ölték meg, hogy ne legyen szemtanú.
A nagypolitikában járatlan fiatal tisztek rosszul időzítették tettüket. Az előző napon, február 16-án ült össze az új Nemzetgyűlés, és első törvényével kimondta, hogy a királyi szék betöltéséig kormányzót választ az államfői teendők ellátására. Ezzel teljesült Horthy vágya, aki joggal remélhette, hogy ő lesz a kormányzó. Rosszkor jött hát neki Ostenburgék soros rémtette (épp egy hónappal korábban végeztek Cservenka Miklóssal, a szociáldemokrata párt áldozatok ügyeit intéző panaszirodájának vezetőjével); nem így akarta biztosra vehető megválasztását megünnepelni.”
A tisztikülönítmények szadista tömeggyilkosságai Orgoványtól Siófokig nem csak végig pusztították a magyar vidéket, de internáló-táborokban ezrével kínoztak, öltek meg politikai üldözötteket még a húszas évek első éveiben. Úgy ragaszkodtak előjogaikhoz e különítmények vezetői, mint 500 évvel korábban a Dózsa György vezette parasztfelkelést leverő Werbőcziék. Ugyan úgy nemesi, szadista terror volt a pár évvel később bekövetkezett mohácsi csatavesztés előjátéka, mint 500 évvel később a 20 évvel később jövő II. világháborús tragédiánk előzménye. Végre elkezdenek emlékezni az ellenzéki politikusok is. Nem utolsó sorban, azért, mert a diktatúra könnyen megy át terrorba, és ami már megtörtént, az könnyen megismétlődhet.
Közzé tette: Donáth Ferenc
Címkép: Halász Géza grafikája