Kéretlen kérelem egy tudományos teljesítmény díjazására

Posted by

Zöldi László
>Valaha rádiókritikus voltam, ezzel magyarázható, hogy ma is hallgatom a Magyar Rádiót. A hírműsorai untatnak ugyan, olykor fel is háborítanak, abban azonban nem értek egyet a bősz bírálókkal, hogy megszűnt volna a közszolgálati jellege. Vannak gyermek-, ifjúsági, kisebbségi, vallási, ismeretterjesztő műsorai, amelyek alaposak, érdekesek, és érdemes őket figyelemmel kísérni. Ilyen volt például tegnap este egy beszélgetés. Thimár Attila, a Kortárs című folyóirat főszerkesztője bírta szóra Babits Antalt abból az alkalomból, hogy az ismert bibliakutató ötévnyi munkával elkészítette az Ószövetségi Szómutató Szótárt.

A kellemes hangú, kitűnő előadó készségű tudós szavaiból kiderült, hogy nem közvetítő nyelvből dolgozott. Az eredeti héber kifejezések előfordulási helyeit gyűjtötte össze. Ha könyvben gondolkodott volna, akkor nyolcezer A/4-es kézirat-oldalt kellett volna elküldenie egy kiadónak. Miután azonban feltételezte, hogy nincs magyar kiadó, mely nyomdapapírt és honoráriumot szánna egy hatalmas filológiai vállalkozásra, úgy döntött, hogy a Magyar Bibliatársulat honlapján jelenteti meg, és ingyen bocsátja a magamfajta érdeklődők rendelkezésére.

Tanultam ógörögül, kollokváltam latinból, szigorlatoztam Luther korabeli németből, de a héber valahogy kimaradt az egyetemi stúdiumokból. Ennek eddig nem éreztem különösebb hátrányát, ettől azonban még tisztában lehetek azzal, hogy Babits Antal sziszifuszi munkája hézagpótló. Ráadásul kifejtette: annyit kapott mestereitől, hogy amit most véghez vitt, azt közkinccsé szeretné tenni. Szavai őszintének hatottak, és gesztusa ritkaságszámba megy a mai szellemi életben. Amennyire meg tudom ítélni, a bibliai szómutató Széchenyi-díj gyanús teljesítmény. Van még egy hónap átadására március 15-én.

E díj a magyar tudósok legnagyobb állami kitüntetése. A nettó átlagkereset hatszorosát lehet érte kapni. 259300-at hatszor, vagyis 1555800 forintot. Ötévnyi munkáért nem sok, de mert a szótár szerzője már a 67. évét tapossa, járna neki életfogytig a legkisebb öregségi nyugdíj (28500 forint) 425 százaléka is. Havonta 121125, évente pedig 1453500 forint. Ennyiből részletekben talán kijönne az elmaradt és megérdemelt kiadói honorárium ellenértéke. A magyar hebraisztika kimagasló teljesítményéért Babits Antalnak már „csak” kérnie kéne azt a fránya díjat. A tegnap este hallottak alapján az a benyomásom, hogy ez tőle nem várható. Szerénységéből aligha telik kérelemre.

Médianapló, 2021. február 18.