„8 éves kisleányom hollétéről értesíteni szíveskedjenek”

Posted by
Nyáry Krisztián
>1945. február 13-án ért véget Budapest ostroma. Ugyanezen a napon a Szabadság című napilap első évfolyamának 26. számában fél oldalnyi apróhirdetés jelent meg a “Ki tud róla?” rovatban. A hirdetések feladói többnyire nők, jó páran közülük özvegyek. Polgári udvariassággal fogalmazott, tragikus családtörténetek, rövidhírekbe csomagolt drámák.
Aki tud valamit a 2 éves Rosenthal Gyurikáról (a Munkácsy Mihály utcai gyermekotthonban volt), okvetlenül értesítse aggódó rokonait, V., Sziget u 4. II. em. 26. szám
Magas jutalmat adok annak, aki férjemről, Korlát Artur budapesti kereskedőről bármit tud, akár hollétéről, akár haláIáról. Január 7-én a koradélutáni órákban katonák feljelentésére jogtalanul a gettóba hurcolták. 70 éves, breslaui születésű, törve beszél magyarul, kinézése 55-60 éves, középnél magasabb, egyenes tartású. Rövid drapp sportnadrágot, szürke átmeneti kabátot, szürke fehérkockás sálat, magas trikót viselt, Értesítést kér Korlát Arturné, VI. Mozsár u. 6. I./8.
Colombus utcai Vöröskeresztes táborból dec. 3-án Sveicer Bélát és Tamást a KISOK pályára, onnan valószínűleg a Teieky hurcolták. Aki tud róluk vagy csoportjukról értesítse Svejcer Bélánét. Bp. Thököly út 49.
Molnár Vilmos cukrász jan. 13-án eltűnt. Aki tud róla, jutalom ellenében értesítést küldjön Nefelejts u. 15. III. em. 3.
Keresem Iványi Miklóst, akit 1944 dec. 13-n este ¾ 9-kor a Népszinház u. 51- ből elment és azóta nyomaveszett. Magas, világosbarna hajú, kékszemű. Eltűnésekor bilgerit, barna csizmanadrágot, drapp ruhát, szürke halszálkás kabátot, barna szőrmével és világosszürke puhakalapot viselt. Aki tud róla valamit, értesítse Lóránt Manót, VII., Baráth u. 6. II. em.
Keresem a 101/306. musz. tagjait. Sürgős’l Huszár. Kisfaludy u. 29., d. u. 3-tól.
Arató Zsuzsát a VI. Vörösmarty 67 alatti hadiüzemből 1944 dec. 1-én a Téglagyárba, onnan 2-án a Józsefvárosi pályaudvarra hurcolták el a nyilasok. Szülei nagyon kérnek mindenkit, aki tud róla értesítse éket. VII., Wesselényi u. 61, III. 19, Arató Sándor
Magas jutalomban részesül, aki értesítést ad négy és féléves unokámról, Máté Attiláról, akit anyjával együtt Budára, Gül Baba u. 12. alá vittek. Értesítést kér Máté Ferenc, Pestszenterzsébet, Királyhágó u. 122.
Bródy József 11 éves fiamat keresem, aki az Óbudai Salézian rendben volt. Érlesítést kér özv. Bródy Andorné. Szentkirályi u. 3. I. 9.
Perl Jenőt január 10-én egy Kutasi nevezetű nyilas a Szent István körút 2 számú nyílasházba vitte. Nagyon kérem azokat, akik sorsáról tudnak, értesítsék feleségét. Cím: Tőzsdepalota, Körösi Imre, vagy Rusz János portásoknál, 16-os óvóhelyen.
Dr. Darvas Kálmán p. ü. tanácsost keresi felesége. Kérem, ki tud róla? Értesítsen: XIV., Csantavezér utca 9. sz. II. 6. sz.
Dr. Biró László orvost keresem, aki 1943-ban Nagyváradon a Járványkórházban teljesített szolgálatot, 1944. szeptemberben a Benczur utca 1. sz. alatt lakott. Mielőbbi jelentkezését kéri váradi munkatársa, József körút 35.
Tatár János keresi feleségét és családját, aki Budán lakott, ha valaki tud róla, 100 pengő jutalmat kap. Pestszenterzsébet, Zrinyi utca 39. sz. özv. Asztalos Lászlóné.
Január 16-án eltűnt a fiam, Fried, Béla, 180 cm magas barna hajú, ismertetőjele felső fogsorban fémfog. Eltűnése napján szürke felöltő volt rajta. Szív utca és Szondy utca sarkon látták utoljára. Igazoló iratok nem voltak nála. Nyomravezető magas jutalmat kap. Cím: Fried Hermann, Akácfa utca 65. I. em.
Ki tud Bihari Sándorról, akit elhurcoltak a nyilasok január 1-én a Nagyatádi Szabó utca 43 sz. házból. Keresi aggódó családja. Bihari Sándorné. Rottenbiller-utca 4b. sz.
Shesinger (Szikra) Adolf (Andor) akit a nyilasok december 22-én este 5 órakor a Nagyatádi Szabó utca 43. szám alól elrabolták. Felvilágosítást nagyon kér Brück, Dembinszky utca 48. II. 4.
Lendvai Károly, aki Lőcs Ákos néven a Tisza Kálmán tér 6. sz. alatt lakott, 1944 december 26-án lakásáról eltávozott és azóta nem jelentkezett. Aki tud róla, értesítse édesanyját, özv. dr. Lendvai Lajosnét, V. Szent István park 6. sz. II. 1.
1943-ban kiment Boriak, aki tud Galambos Jánosról kérem sürgősen értesítsen. Luther utca 1a, II 6. sz.
Wálfish Gábor 701-19. század és Saphir Margit, Kápolnásnyék a grófi tanyán munkaszolgálatos leány, aki tud róluk, szíveskedjenek értesíteni. VIII. Bérkocsis utca 41, 1. 4
Keresem férjemét és fiamat, Várhelyi Ferenc és Tamást, kiket Rudolf rakpart 6. sz. házból november 24 ón a nyilasok elhurcoltak. Értesítésekért hálás Várhelyi Ferencné, IX. Angyal utca 10.
Reich Andrást és nejét, valamint István nevű fiukat, akiket január 5-6-án a Magyar Divatcsarnok óvóhelyéről elvittek a nyilasok, keresi nővére: Reich Ilona, VIII., Népszínház utca 16, 1. 1.
Mátészalkai gettóból 1944 máj. 31-n elvitték két kis leányomat, a 6 éves Rosenberg Anna Líviát és az 5 éves Katalin Zsuzsannát. Aki tud róluk vagy a velük egyszerre elvitt Lőrincz Ignác és családjáról értesítse Rosenberg Józsefnél Bérkocsis utca 26. I. em. 8.
Felkérem a Nürnberg utcai Nemzetközi Gyermekotthon vezetőit, hogy Rézmovics Judit 8 éves kisleányom hollétéről értesíteni szíveskedjenek. Rézmovicsné, Bpest. VIII., Nagyfuvaros- utca 3a. 1. em 9 szám
Bodó Zsuzsá és Bodó Jenőt 1944 július 8-án Soroksári útról a csendőrök a Ludovikára, majd a Békásmegyer–Budakalászi gettóba vitték. Júl 8-án, szombaton az utolsó előtti szerelvénnyel Kassa felé mentek. Aki valamit tud róluk, kérjük hogy adjon hírt Bodóné, Stefánia-út 28. szám
Keressük Váradi Béla nyomdászt, budapesti lakost, aki 1944 máj. 22-én vonult be Vácra, vitéz Koray százados úr századába ahonnan május 28-án Szerbia felé mentek. Utoljára 1944 augusztus 14-én adott életjelt P975 tábori számról. Akik tudnak róla értesítsék Váradi Bélánét Bpest, VI., Aradi utca 38.
Dr. Rákossy Tibor az idegen állampolgárokat gyűjtő századból (Albrecht- laktanya, VI., Aréna-út 65. sz.) eltűnt. 1944 december 14-e óta nincs róla hír. Felesége kéri munkaszolgálatos bajtársait és a kivételezett tiszteket, hogy sorsáról és hollétéről értesíteni sziveskedjenek őt. VI. Andrássy út 89. fdszt
özv. Spitz Miksánét svejci védett házból december 20. körül vitték gettóba. Aki 75 éves anyámról tud, értesítsen. Bpest, VII. Elemér-u. 22. II. em. 19.sz Kochné.
Ráskay Ágnes leányomat keresem, December 1-én a nyilasok elvitték a Dessewffy ut a 11. sz. alatti hadiüzemből. Bármilyen adatot, jutalom ellenében kér dr. Ráskay Alfonzné, VIII. Bangha Béla utca 4. szám.
Keresem 15 éves fiamat, Klein Pétert, akit szilveszter éjjel Légrády Károly u. 39-ből elvittek a nyilasok. Aki tud róla, értesítse Klein Arthurnét Lövölde tér 4 I. em. 1. szám.
Feleségemet, Orbán Rezsőné sz. Komlós Klárát 1944 december 19-én a Szent István kórházból a nyilasok ismeretlen helyre elhurcoltak. Jutalom ellenében értesítést kér Orbán Rezső, V., Báthory utca 19. III. em 8 szám.
Keresem férjemet Bocskai Ignácot, ki a Vilmos laktanyában Gidófalvi főhadnagy alakulatánál szolgált. Tudomásom szerint jan. 8-án társaival együtt a nyilasok leszerelték és elhurcolták őket. Aki tud róla kérem értesítse családját: Bocskai kávézó címen, V., Csáky u. 94., jutalom ellenében.
Szabó Mária marosvásárhelyi menekültről, ki az Egyesült Izzónál Újpesten dolgozott a konyhában és jan. első hetében az Izabella utcában kapott albérleti tetőt. Értesítést kérek lakásadójáról vagy azon kivételezett úrtól, kivel a keresett a légó pincében érintkezett. Sulzer, VII., Csengery u. 26. I. 8.
Címkép: ismeretlen férfi kibombázott lakásban, Fortepan, képszám: 186806