Mosolyogunk a tudatlanokon

Posted by
Gábor György
>Azt olvasom, hogy Orbán Viktor nagy nyilvánosságnak szánt Covid-nézete és az EMMI publikált álláspontja között ugyan ellentmondás van, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte, hogy ellentmondás esetén mindig Orbánnak van igaza!
Na végre!
És itt szaroznak már mióta az ellentmondásokkal, Diodórosz Kronosz az ún „győzedelmes argumentummal”, az arisztotelészi tézist cáfoló három kijelentés ellentmondásosságának bizonyításával, aztán Khrüszipposz meg Kleanthész, aztán jöttek itt hosszú tömött sorban, fel sem sorolom, jöttek az antinómiákkal bűvészkedők, jött Kant meg a Gödel-tételek, meg a Russell-paradoxon, mennyi szellemi lim-lom és agytekervényből kiáramló ócskaság, intellektuális kacatok, s most végre, nem hiába vártuk és reméltük ezt is Orbántól, kitől mástól, halleluja, megszületett a „soha, semmikor és senki által meg nem cáfolható legesleggyőzedelmesebb argumentum”, közben halk és diszkrét muzsikaszó, a szférák zenéje, an sich, és egy testvér lesz minden ember Orbán igazában, aki maga a perszonifikálódott Veritas Intézet, vele egylényegű (homoousziosz), már a kezdetkor, sőt, preegzisztensként időtlenül, amikor végtelen szerénységében Logosznak (Igének) álcázta magát.
És az ex cathedrán mostantól csak mosolyogjunk leereszkedő nagyvonalúsággal, a tudatlanoknak, és az ostobáknak kijáró, alig titkolt megvetéssel.
Címkép: Halász Géza gif