Biden elnök: „America is back”

Posted by

De tudja-e az új Washington értékalapon vezetni a világot?

Dobozi István >Az amerikai külpolitikai establishment tagjait – túlzott leegyszerűsítéssel – „idealistákra” és „realistákra” szokás osztani. Az olyan külpolitikai idealisták, mint például George W. Bush és Dick Cheney, vagy a demokrata oldalon Madeleine Albright és Hillary Clinton szinte vallásos hévvel hittek Amerika „kivételességében”, „nélkülözhetetlenségében” és „morális felsőbbrendűségében”, amelyből egyenesen következett a világ vezetésére tartott igény, katonai intervencionalizmus és demokráciaterjesztő (ha kell, rezsimváltó) külpolitikai vonalvezetés. Ennek a mantrának az egyeneságú leszármazottja például a véget nem érő iraki és afganisztáni háború.

Barack Obama demokrata elnök ezzel a neokon beütésű világpolitikai filozófiával szemben nyilvánította saját magát „realistának”, olyan ismert külpolitikai gondolkodók hagyományaival azonosulva, mint Hans Morgenthau, George Kennan és Brent Scowcroft. „Amerika sokáig arrogánsan és lekezelően viselkedett a világban. Végre már fel kellene adnunk a hidegháborús gondolkodást és az amerikai típusú kapitalizmus külföldi szponzorálását” – jelentette ki elnökként. Amerika kivételességéről és világvezetői elhivatottságáról pedig ez volt a véleménye: „Amerika kivételességében én annyira hiszek, mint gondolom a britek vagy a görögök hisznek a saját maguk kivételességében.” Valójában ez a felfogás keretezte Obama ténylegesen követett külpolitikai vonalát: gyorsan befejezni az iraki és az afganisztáni háborút, kerülni az újabb katonai kalandokat, mélyen megvágni a védelmi kiadásokat. Washingtonban kevesen tartották sikeresnek ezt a külpolitikát még a demokrata oldalon is. Obama szemére vetették a doktrínájából természetesen fakadó passzivitást, konfliktuskerülést, a „hátulról vezetés” hajlamát.

Miért idézem föl ilyen részletességgel a 2009-2016-os obamai korszakot, amelyben Joe Biden a „külpolitikai” alelnök szerepét töltötte be? Mert az Egyesült Államokban elterjedt a felfogás, hogy 2021. január 20-tól az Obama/Biden-kormány harmadik ciklusa kezdődik el. Az extrapolációért maga Biden is felelős az America is back” jelszó miatt. Anti-Trumpként meghatározva magát, Biden úton-útfélen a kaotikus America First előtti „normalitáshoz“, status quóhoz való visszatérésről beszélt.

Ám hiba lenne azt hinni, hogy Biden elnök Barack Obama pragmatikus, konfliktuskerülő, „értékmentes” doktrínáját fogja utánozni. Eddigi megnyilatkozásai és a külpolitikai csapatának összetétele azt sugallja, hogy Biden elnök számára a liberális amerikai értékeken nyugvó külpolitikai prioritás legalább annyira fontos, mint az USA globális vezető szerepéről lemondó trumpi doktrínából fakadó geopolitikai károk – a szövetségesi rendszerek meggyengülése, a fő riválisok (Kína, Oroszország) benyomulása a befolyásövezeti vákuumokba – helyreállítása.

A bideni külpolitikai fő célja: „Amerika globális és morális vezető szerepének helyreállítása a világban.” „Trump után Amerikának vezetnie kell a világot”, de nem gazdasági és katonai erejével kell hatnia, hanem az amerikai értékek és demokrácia példájának erejével. Amerikai kezdeményezésre a demokrácia globális megerősítése, az autokráciák és popupista rendszerek (ahová Magyarországot is sorolják Washingtonban) „elszámoltatása” fő külpolitikai feladat lesz már a Biden-kormány kezdeti szakaszában.

Biden elnök olyan internacionalista beütésű kulcsemberekkel vette magát körül, akik osztják moralizáló, emberijog- és demokrácia-központú külpolitikai filozófiáját. Tony Blinken külügyminiszter mindig úgy beszél Amerikáról, mint a Föld legszebb reményéről.Blinken azzal magyarázza a washingtoni világvezetés szükségességét, hogy ennek hiányában vagy káosz keletkezik a nemzetközi rendszerben, vagy mások (főként Kína) veszik át a globális irányítást. „A demokrácia-recesszió” továbbterjedne a világon, amelyből Kína és Oroszország húzna geopolitikai előnyöket.

Jake Sullivan, nemzetbiztonsági tanácsadó is hasonló húrokat pengetett, amikor Trump választási bukásának következményeként az Amerika kivételességébe és globális vezetőszerepébe vetett hit újjáéledéséről beszélt. Határozottan kiállt azért, hogy a külpolitika gyújtópontjában az amerikai ideológiai értékek álljanak.

A trumpi négy év külpolitikai kiszámíthatatlansága és a nemzetközi biztonság gyengülése után a világ nagy része üdvözli Amerika visszatérését a kölcsönösen elfogadott szabályokon és normákon nyugvó világrendhez. A Trump elnök által meggyöngített szövetségi rendszerek, világszervezetek és nemzetközi egyezmények helyreállításával és megerősítésével Washington visszanyerheti megtépázott hitelességét és szavahihetőségét. Vannak olyan területei a nemzetközi rendszernek (fegyverzetkorlátozás, terrorizmus, klímaváltozás, járványvédelem stb.), ahol amerikai vezető szerep hiányában reménytelen a komoly előrehaladás. Más területeken viszont (világkereskedelem, energiabiztonság stb.) a világ partnerséget, nem dominanciát vár Amerikától.

A világ és az Egyesült Államok jelentősen megváltozott belpolitikai helyzetében azonban nagyfokú anakronizmus Amerika morális/ideológiai vezetőszerepét a washingtoni külpolitika központi elemévé emelni. A kudarc előre borítékolható. Miért? Szemben a múltbeli szovjet-amerikai, társadalmi rendszer-ellentéttel, az Egyesült Államok mostani két stratégiai kihívója – Oroszország és Kína – nem érdekelt az ideológia-exportban. Valójában klasszikus hatalmi harc folyik Amerikával a geopolitikai befolyásért és expanzióért. „Morális értékeivel” Amerika nem nyerheti meg azt a stratégiai csatát, amit – természeténél fogva – kemény, katonai eszközökkel vívnak a világprondon.

Biden értékalapú külpolitikájá erős kihívásoknak lesz kitéve különösen a fő stratégiai riválissal szemben, amelyet az elnök korábban „csúcstechnológiájú autoritarianizmusnak” nevezett. Jake Sullivan véleménye alapján „Kína végső soron komolyabb ideológiai kihívást jelenthet, mint amilyen a Szovjeunió volt, mivel szuperhatalmi státuszba való emelkedése világszerte bátorítja az autokratikus tendenciákat.” Az amerikai demokrácia mostani válságszerű állapotában azonban az értékalapú külpolitika hitelességének nyilvánvaló korlátai vannak. A legújabb amerikai társadalmi zavarokra, valamint a belső terrrorizmus drámai aktivizálódására hivatkozva a kínai vezetés könnyen Biden fejéhez vághatja: a demokrácia és morális értékek dolgában Amerika ne leckéztessen másokat, söpörjön először a saját háza előtt.

Tévesek azok a washingtoni vélemények, amelyek szerint Kína még a Szovjetuniónál is nagyobb ideológiai kihívást jelent, mivel Szi Csin-ping kínai elnök meggyőződéses kommunista, totalitariánus ideológus, aki az egész kínai rendszert a hagyományos marxista-leninista elvekre építi fel. Arról az országról mondják ezt kiszámított túlzással, amelynek gazdaságában 80 százalékos a magánszektor aránya és a Kínai Kommunista Pártnak több mint száz olyan tagja van, aki egymilliárd dollár fölötti vagyonnal rendelkezik. Hogyan határozza meg Kína hivatalosan a politikai rendszerét? „Szocializmus kínai jellegzetességekkel.” Ám ez a pártkongresszusoknak és iskoláknak szóló jellemzés. A párt gyakorlati tevékenységét a pragmatizmus vezérli a bel- és a külpolitikában egyaránt. A szocializmus kínai jellegzetességekkel” nem szerepel Peking exportlistáján. Kína mindenekelőtt ipari túlkapacitásának külföldi értékesítésében és világexportőri elsőbbségének megtartásában érdekelt.

Trump Kína-ellenes szólóakciói helyett Biden Amerika fő szövetségeseinek egységbe kovácsolásával kíván föllépni Peking ellen. Washington „demokrácia ligát” emleget, amely az USA mellett az EU-ból, Kanadából, Japánból, Dél-Koreából és Ausztráliából tevődne össze, s Peking ellen irányulna. A Kínával fenntartott szoros gazdasági kapcsolatok miatt azonban mindhárom ország közé fogja szorítani részvételét Washington Kína elleni ideológiai és emberjogi kampányában. Hasonló a helyzet a kínai piactól nagymértékben függő európai országokkal is. Például az export-orientált Németország autóipara életképtelen lenne a hatalmas kínai piac nélkül (három német gépkocsi közül egy Kínában kel el). Ahogy Constanze Stelzenmüller német külpolitikai szakértő mondja: „Németország geo-gazdasági nacionalizmusa egyenlő távolságtartásra törekszik Nyugat és Kelet között.” Nem ad okot derűlátásra a Kínával szembeni transzatlanti együttműködést illetően az sem, hogy hetekkel ezelőtt az EU átfogó beruházási egyezményt ütött nyélbe Pekinggel meg sem várva a Biden-kormány hivatalba lépését. A német nyomásra tető alá hozott egyezményben még futó utalás sincs az ujgur kisebbséggel szembeni bánásmódra (elkülönítő táborok, kénzszermunka stb.) Hszincsiang tartományban, amelyet a Trump-kormány népírtásnak nevezett.

(A szerző a Világbank volt vezető közgazdásza.)

Címkép: Financial Times, Biden és a többi