Bibó István és a tízparancsolat

Posted by
Kapás Sándor
Szerbusztok, szép napot mindenkinek!
 Itt egy képet láttok, akiről főleg a fiatalok többsége nem is sejti, hogy ki az az úr. Elárulom, Bibó Istvánnak hívták és amikor a kép készült akkor vette át jogi diplomáját. A sors sok hányattatást és sok nagy művet adatott meg neki 68 évesen bekövetkezett (1979) haláláig. kezdhetném sorolni műveit, érdemeit, üldöztetéseit stb.. de ehelyett csak azt említeném meg, hogy egy felcsuti fiú is jogot végzett, vagy végeztettek vele. Micsoda különbség. Sokszor FideSS körökben egynémelyek még megemlítik a nevét,de a többiek rosszalló pillantásai hamar csendre intik ezeket az óvatlanokat, hiszen hová tűntek azok a nagy “ellenzéki” 80-as évek, hiszen ma már ők az “urak”, bár inkább “elvtársak”. Biztosan néhányan olvastak tőle néhány írást, de könnyen felejt akinek tele a hasa és a pénztárcája. Sajnos a FideSS tábor nagyrészt meg politikai és jogi analfabéta, így nekik sem mond semmit ez a pár idézet Bibó Istvántól:
BIBÓ 100 – A SZABADSÁGSZERETŐ EMBER POLITIKAI TÍZPARANCSOLATA
“A szabadságszerető ember :
– megköveteli magának és megadja másnak a minden embernek kijáró tiszteletet, de megkülönböztetett tiszteletet, sem magának semmi címet nem követel, másnak pedig úrvoltáért, sem vagyonáért, sem hatalmáért, sem befolyásáért, sem ruhájáért megkülönböztetett tiszteletet nem ad, csak tisztességéért, vagy érdeméért; senki emberfia előtt meg nem alázkodik, alázatoskodó megszólítási és köszönési módokat szájára nem vesz.
– magát munkában szolgának, szabad idejében és a maga otthonában úrnak tekinti, és szembeszáll mindenkivel, aki magát szolgálata és munkája alatt is úrként, hatalmasként viseli és másokat szolgáknak, alacsonyabbrendűeknek kezel.
– a maga vagy más munkája értékének a leszállítását, emberi kiuzsorázását, vagyoni vagy hatalmi helyzet kihasználását, s egyáltalán semmiféle kizsákmányolást nem tűr, magát vagy mást a maga igazából, világos jogából, megszolgált követeléséből semmiféle erőszakkal, megfélemlítéssel, rábeszéléssel, fortéllyal kiforgatni nem engedi.
– őrködik a maga és minden ember egzisztenciájának a szabad és biztosított volta felett, illetéktelen vagy önkényes behatástól való mentessége jogvédelemmel és garanciákkal ellátottsága felett.
– szüntelenül szem előtt tartja, hogy az emberi szabadság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan és az egyik ember ellen akár társadalmi helyzete, akár származása, akár neme vagy kora címén elkövetett minden sérelem mindenki más szabadságát, méltóságát is veszélyezteti: ezért az emberi szabadság minden korlátozása, önkényes letartóztatás, fogvatartás, egyéni vagy hatósági hatalmaskodás, s az emberi méltóság mindenféle megalázása ellen azonnal együttesen, de ha az rögtön nem lehetséges, magában is fellép.
– gyűléseken, egyesületben, munkaközösségben vagy bármiféle közösségben éppenúgy, mint a magánéletben önkényeskedést, akarnokoskodást, magánérdek illetéktelen érvényesítését, visszaélést, köz becsapását, közakarat meghamisítását, s mindenféle fenyegetést és terrorizálást nem tűr, minden ilyen ellen saját maga azonnal felszólal és más tisztességes emberekkel összefog, az erőszakosan érvényesülni próbálókat, tekintet nélkül arra, hogy kire és mire hivatkoznak, leleplezi és meghátrálásra kényszeríti, tisztában lévén azzal, hogy minden ilyennek az érvényesülése csakis a tisztességes emberek kényelmessége és megfélemlíthetősége miatt lehetséges.
– semmiféle anyagi visszaélést vagy panamát el nem hallgat, sem elfedezni nem segít, bármilyen hatalmas embert kell is ezzel lelepleznie.
– minden közügyben meggyőződése szerint vall színt: fenyegetéstől meg nem ijed, hízelgésnek be nem dől, s szavazatát vagy aláírását semmi pénzért vagy előnyért el nem adja.
– minden felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, minden közérdekű szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint munkájával és adományával részt vesz s igyekszik azt győzelemre segíteni, tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek
kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történik.
– bízik a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni, ezért a maga példájával, minden rosszhiszeműség elleni együttes és eredményes fellépéssel és minden jóhiszeműség számára a bizalom előlegezésével erősíti maga körül a közösségben és a tisztességes szándék győzelemre vihetőségében való hitet.
A kézirat lelőhelye: Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára MS 5111/15.16
Tudom hosszú és estére már elfáradtok, pedig érdemes elolvasni és összehasonlítani a nevét szájára vevő mai uralkodó osztály tevékenységével.
Annak aki idáig eljutott, gratulálok!
Szeles naphoz türelmet, kitartást, majd jó pihenést ,estét és éjszakát!
Sziasztok
Sanya ❤