Nem halt meg állva

Posted by
Gaál Péter
>Aki a halálán van, az nem hazudik.
(John Vermeulen)
Ha cinikus lennék, most azt mondanám, hogy ezek szerint Vermuelen egyáltalán nem volt a halálán, amikor ezt leírta.
Az ember MINDIG képes a hazugságra (tárgyszerűbben a tudattartalmával ellentétes kijelentésekre).
Hogy csak egyetlen példát említsek: a Flavius dinasztia első római császára, a Titus Flaviusként született Imperator Caesar Vespasianus Augustus, egyszerűbben Vespasianus élete hetvenedik évében, ágyban fekve hagyta el ezt a földi siralomvölgyet. Előtte megparancsolta a körülötte lebzselőknek, hogy figyeljék, mikor jön el az utolsó perc, és akkor állítsák talpra. Nem tették meg, talán hanyagságból. Utolsó szavai mégis ezek voltak: mondjátok meg a római népnek, hogy a császáruk állva halt meg, majd ezután
ajkán ezzel a hazugsággal kilehelte lelkét.