Az ellenzék több hangon saját fészkében csipog

Posted by
Béndek Péter
>Mi lenne a győzelemre esélyes ellenzéki stratégia “titka”?
Az emberek zöme máról holnapra él — nemcsak anyagilag, hanem az életfelfogásában is. A legtöbbnek nincsen célja az életével, ideértve, hogy az adott forrásai, eszközei, tudása behatárolják azt, ahogy az életéről gondolkodik (ahelyett, hogy célokat tűzne ki maga elé, amik elérése érdekében elkezdené megváltoztatni az aktuális mozgásterét, eszközeit). Mivel ilyen emberből van a legtöbb, az a politika, amely bámilyen szempontból túlmutat az ilyen ember — a többség — gondolkodási keretein (pl. győztesnek hazudja, beágyazza egy nagyobb közösségbe, értelmet ad az életének egy nagyobb narratívát állítva az addigi magyarázóképességének helyébe), könnyen talál követőre benne.
Orbán sok mindent csinált annak érdekében, hogy megszervezze a szavazóbázisát, de talán ez a legfontosabb vonzereje: ti. értelmet ad a hivei életének, akik nagy részében ez jóval motiválóbb, mint amire egyenként maguktól képesek.
Ez egyszersmind az ún. ellenzék legnagyobb hiányossága. Az “ellenzéki politikusok” kivétel nélkül azért nem tudnak mindenekelőtt politikussá válni (amiért aztán ellenzékivé sem), mert nem ismerik az emberi lelket, különösen az átlagos magyar lélek törődöttségét és vágyait; eleve nem ismerik el, hogy van ilyen “átlagos lélek”, amelynek vágyai és igényei vannak, amit a politika tud a leginkább kielégíteni (jóllehet éppen ezt igazolják, amikor úton-útfélen mutatnak rá “a magyarok” boldogtalanságára, kihasználtságára és becsapottságára — csak épp azon nem gondolkodnak el, hogyan, milyen igényekre válaszul következhetett ez be).
Az ellenzéki pártpolitikusok döntően műveletlenek és inkompetensek, fogalmuk sincs a politika lényegéről (ami a többség megszervezése a többség sokrétű igényeinek pontos ismeretében, és ezek között is nálunk elsőként a frusztrált magyar lélek ismeretében). A magyar ellenzék nem azért csipog halkan egyszerre több hangon a fészkében (ahogy egy publicista találóan fogalmazott nemrég), mert nem tudja összehangolni, mit beszél, hanem mert fogalma sincs arról, hogy mit mondjon — mert fogalma sincs se a saját szakmájáról, se a kontextusról, amelyben űzné ezt. Az viszont, hogy a politikusi kör ilyen kontraszelektált ebben az országban, mindegyikünk hibája, közülünk választódnak ki és választják ki egymást.
Nem zárom ki persze, hogy az ellenzék többséget szerezzen 2022-ben (nem látok a jövőbe), de az biztos, hogy az nem az ő sikerük lesz, hanem Orbán hübriszének és gátlástalanságának eredménye.