Vakcína diktátum

Posted by
Kökény Mihály
>Rendkívüli hír! A Magyar Közlönyben röviddel ezelőtt az alábbi rendelet jelent meg:
A Kormány 19/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló
488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § (1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből,
a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az állami egészségügyi tartalék
kezeléséért felelős szerv kérelmére engedélyezi
a) EGT-megállapodásban részes államban,
b) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy
c) legalább három – köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt – államban
a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát, a betegek
számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását,
(2) Az (1) bekezdés alapján abban esetben kerülhet sor az engedély kiadására, ha a gyógyszert legalább egymillió
személynél már alkalmazták. Ezen feltétel teljesülését a külpolitikáért felelős miniszter állapítja meg.
(3) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) és (2) bekezdés szerinti engedélyt az adott államban kiadott
engedély alapulvételével vagy annak elismerése útján is kiadhatja.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint kiadott engedély alapján behozott gyógyszer alkalmazásához a Kormány
rendeletében további feltételeket állapíthat meg.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
Mit jelent ez? Nem kell már semmilyen hatósági engedély, jöhet a Sinopharm vakcina. Elég, ha Szijjártó igazolja, hogy az oltóanyagot három országban alkalmazzák és egyikük legalább uniós tagjelölt (pl. Szerbia); illetve egymillió ember már megkapta (Kína azt állítja), máris zöld utat kap.
Kérdéseim:
1. Az ilyen feltételek mellett forgalmazott vakcinát szabad-e az orvosoknak alkalmazni?
2. Mi a véleménye a Magyar Orvosi Kamarának?
2. Tájékoztatják-e a pácienseket, hogy sem az Európai Unióban, sem Magyarországon hatósági jóváhagyást nem kapott készítménnyel oltanak?
4. Nem kellene-e az egészségügyért felelős miniszternek, államtitkárnak, a tisztifőorvosnak és az OGYÉI vezetőinek lemondaniuk?