Csak rombolni tudtok

Posted by

Salamon András
>Mindent el tudtok venni, mindent tönkre tudtok tenni, mert átmenetileg megkaptátok az ehhez szükséges korlátlan felhatalmazást, de mivel magatok is tisztában vagytok az alkalmatlanságotokkal, igazán semmire nem tudjátok használni az illetéktelenül megszerzett javakat; az örökséget, a hagyományt, a mások munkáját – így tényleg csak rombolni és ártani tudtok. Dúlásotoknak hosszútávú következményei lesznek és ennek a felelőssége titeket terhel, holott csak ideiglenesen idevezényelt bábok, vazallusok vagytok. Iskola alapítói képességek híján, felkészületlenül jöttetek és vezényszóra tesztek mindent; ezt bizonyítottátok az elmúlt hónapokban.

Elkötelezettség, tanári hivatástudat és oktatási szakértelem nélkül, de lustán és ötlettelenül viselkedtek. A tiltáson, fenyegtésen kívül semmit nem produkáltok, ígyhát ezen a terepen képtelenek lesztek hosszútávon életben maradni. Nincs koncepciótok, nincs módszertanotok, nincs víziótok semmiről. Ennek megfelelően ma már mindenki számára világos, hogy megbuktatok. Érthető, hogy ezért harag, sértettség van bennetek. Érthető a fájdalmatok, hiszen nem a tanár kollégák, nem az egyetem legitim vezetői, nem a diákok hívtak titeket, hogy adjátok át a tudásotokat, adjatok valamit a szellemiségetekből, ami a mesterség elsajátításában segíthet. Nem az életművetek, nem az általatok képviselt szakmai-művészi értékek azok, melyek alapján ma az SZFE nevében működtök.

Nincs egyetlen olyan szak ezen az egyetemen, amelynek a létezéséhez bármit hozzátettetek volna. A mások munkájával megszerzett akkreditációt einstandoljátok arcátlanul. Kínos lehet elviselni azt a megvetést, amiben fentiek miatt naponta részetek van. Már sosem fogjátok átélni azt a felemelő érzést, amikor egy intézmény, egy olyan rangos intézmény, mint az egykori SZFE, tanításra kér fel benneteket. Mivel az általatok robot-szerűen hangoztatott hamis vádakkal, betanult hazugságokkal még csak azonosulni sem tudtok – hiszen a művészetoktatás terepén súlyos ismeret hiányban szenvedtek, az SZFE-ről semmiféle érdemi tudásotok nincs – nem marad más nektek, mint az utasításban megkapott gyűlöletet-szövegeket és ócska hazugságokat ismételgetni; ez a ti összes muníciótok, az irracionális bosszú.

Azt hittétek, hogy csillogó szemű diákok és alázatos tanárok sorfala között emelt fővel fogtok besétálni az általatok tönkretett épület képletes romjain keresztül, de nem. Nektek még csak nem is térkép e táj, csupán egy bontási tervrajz, ingatlan mutyi. Nekünk alma mater, nektek egy parancs: a múltat végképp eltörölni.

De mi emlékezni fogunk. Nem csak a Vas utcára, a Rákóczi útra, hanem a ritkábban emlegetett Szentkirályi utcára is. Még akkor is, amikor már buldózerrel jöttök.
Emléketekből – hogy így mondjam – nem fakad áldás.