Vojnits Imre: Családfa

Posted by

György pedig, a honfoglaló nemzé Simont, és Simon a sáncvédő nemzé Illést,

Illés pedig, a pasa-futamító nemzé Istvánt, és István, a nemességszerző nemzé Jakabot,

Jakab pedig, a birokgyarapító nemzé második Istvánt, és második István, az örökhagyó nemzé Bálintot.

Bálint pedig, a mulatságkedvelő nemzé második Illést, a második Illés, a birtokvesztő nemzé Aladárt.

Aladár pedig, a földönfutó, nemzé Imrét, és Imre, a krónikaíró már csupán szavakat nemze.