A határon túli magyarok nem a FIDESZ szavazógépei

Posted by
Végh Edvárd
>A HATÁRON TÚLI MAGYAROK NEM A FIDESZ SZAVAZÓGÉPEI NEM TÁMADNI KELL ŐKET HANEM ELKEZDENI BESZÉLNI VELÜK.
A Fidesz úgy tekint a határon túli magyarságra, mint politikai hitbizományára, amelyre előjogot formálhat, és ennek megfelelően egyedüliként tarthat csak igényt a határon túl élő magyarok szavazatára. A többi párt óriási történelmi hibát követett el azáltal, hogy közönyösen végignézte miként sajátítja ki magának a Fidesz a határon túli magyarság ügyét. Ugyanis ez nemzeti ügy, nem egyetlen párt ügye, ugyanúgy ahogy a kokárda is nemzeti jelkép, nem pedig csak a Fideszé. Kapitális baklövés a határon túli magyarokat kárhoztatni a Fidesz választási győzelmeiért, magyart uszítani magyar ellen, és szavazati jogától való megfosztással fenyegetni több 100 ezer magyar honfitársunkat. Hagyjuk meg a primitív gyűlöletbeszédet a Fidesznek, és forduljunk megértéssel, odafigyeléssel a határon túli magyarokhoz, mert az őszinte párbeszéd visz előre, nem az elvakult acsarkodás. Mert mindannyian magyarok vagyunk!
1.) Nincsenek elsőosztályú, és másodosztályú állampolgárok. Aki magyar állampolgársággal rendelkezik, az szavazhat a választásokon. Teljes közjogi nonszensz, és szembemegy minden nemzetközi jogi normával, ha állampolgár, és állampolgár között különbséget tenne a törvény az aktív választójog megadásával, vagy megtagadásával. 2.) Több 100 ezer határon túli magyar rendelkezik magyar állampolgársággal. Az alkotmányos alapjogokba, és a nemzetközi alapjogi egyezményekbe ütközne, ha meg akarnák fosztani őket az állampolgárságuktól. 3.) Éppen ezért mutattam rá a posztomban, nem támadni kell a határon túli magyarokat, hanem meg kell győzni őket, hogy nem csak a Fidesz létezik. 4.) A Fidesz híveinek világnézete az, hogy aki nem a Fideszre szavaz, az nem magyar, az hazaáruló, meg kell fosztani az állampolgárságtól, nem szabad hagyni szavazni, és így tovább.
Címkép: Marosvásárhelyi orvos-hallgatók ballagása