Ki fogta el Bárdossy volt miniszterelnököt?

Posted by

Zöldi László
>A terjedelmes cikk néhány napja jelent meg az Azonnali nevű portálon. Bárdossy Lászlóról írta Bárány Balázs abból az alkalomból, hogy a Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak hadat üzenő magyar miniszterelnököt 75 éve, 1946. január 10-én végezték ki. A szerző egyik mondata némi latolgatásra késztet.

Bárdossy ugyanis családostul Svájcba menekült, ám „Ezt követően Németország amerikaiak által megszállt zónájába toloncolták vissza, ahonnan végül kiadták Magyarországnak.” Azt már én fűzöm hozzá, hogy Fiala Ferenc nyilas újságíró emlékiratában szót ejtett egy Gheorge nevű román tábornokról, aki szerint Ötzl osztrák faluban Bárdossytól „Egy OSS-hadnagy elvette utolsó aktatáskáját is, amelyben borotvakészlete és egyéb toilette cikkei voltak.” Információja tehát közvetett, ettől azonban még igaz lehet. Ugyancsak ő írta, hogy „öt-hat magyarul is jól beszélő pesti fiatalember” kereste a bujkáló döntéshozókat a 170 ezer négyzetkilométernyi amerikai zónában.

Az amerikai hadsereg titkosszolgálata, az OSS több ezer európai emigránst képezett ki Maryland állambeli táborában. Például azt a hét magyar zsidót is, akik a háború befejezése után Martin Himler (Márton) őrnagy vezetésével kutatták végig az amerikai zónát. Két hadnagy is akadt köztük: a pesti Odense kávéház tulajdonosának, Grósz „papának” a fia, aki Granville-ként szerepel az OSS nyilvántartásában és George Gerbner (György), akivel 1999-ben találkoztam egy szegedi tudományos konferencián. Gerbner professzor mesélt a katonai pályafutásáról, de azt nem mondta, hogy ő fogta el Bárdossy Lászlót.

Csak feltételezhetem, hogy vagy ő, vagy Granville hadnagy kobozta el ama bizonyos toilette cikkeket. Arról viszont tanúskodik a Magyar Filmhíradó tudósítása, hogy egy Douglas repülőgéppel ő hozta haza 1945. október 3-án a háborús bűnösök első csoportját. Három volt miniszterelnököt is: Bárdossy Lászlót, Sztójay Dömét és Szálasi Ferencet. Ekkor nyilatkozta Gerbner hadnagy, az budapesti Eötvös Gimnázium hajdani diákja: „Elfogunk mindenkit, akinek része van az ország feldúlásában.” (Fényszóró, 1945. október 10.) A kiszolgált bombázó karácsonykor szállt le utoljára a mátyásföldi repülőtéren, Gerbner hadnagy pedig itthon maradt.

A háborús győzteseket képviselő Szövetséges Ellenőrző Bizottság amerikai tagjának, Key tábornoknak lett a segédtisztje. 1947-ben tért vissza az Egyesült Államokba, hogy befejezze egyetemi tanulmányait, és világhírű médiatudós legyen belőle.

Bárdossyt a vesztőhelyre kisérik