Trump kitiltása jogos volt

Posted by
Béndek Péter
>Helyes volt-e kitiltani Trumpot a közösségi médiából? Kétségtelenül Weimar lényegét is csak akkor értettük meg, amikor Weimart már felszámolták, ezért — hogy mi hamarabb értsük a trumpizmust — néhány érv a kitiltás mellett.
1. A gondolat-, vélemény- és szólásszabadság szép, fontos szabadságjogok, a nyugati civilizáció alapvető vívmányai. A harmadikra, a szólásszabadságra koncentrálva most, ez a liberális demokráciának azonban csak az egyik támasza, illetve ő van a liberális demokráciáért és nem fordítva. (Próbáljon meg valaki szabadon szólni liberális demokrácián kívül.)
Ha a szólásszabadság…
i.) …gyengíti a liberális demokrácia működéséhez nélkülözhetetlen erkölcsi, kulturális és szemléleti kohéziót, mert valaki előre megfontoltan, hanyagságból, cinizmusból vagy csak butaságból arra használja, hogy rombolja a politikai közösséget mint diszkurzív/normatív teret azzal, hogy emóciókat korbácsolva — tehát nem érvekre, hanem twitter-minőségre támaszkodva — manipulál, hazudozik és relativizál, és/vagy
ii.) ha a szólásszabadságból az eseti igazság kutatása és a meggyőzés racionális instrumentuma helyett ennek ellenkezője, az eseti igazsághoz való közelítésünk egyre tornyosuló akadálya lesz…
…akkor a szólásszabadság a liberális demokrácia ellenségévé válik. Összefoglalva ezt az érvet, Trump száján a szólásszabadság a politikai közösséget és az igazságkeresést is rombolta, amitől a szólásszabadság elveszítette esetében a liberális demokráciában neki adott funkciót és a liberális demokrácia ellen fordult. (Vö. Weimar.)
2. A szólásszabadságot Trump az utóbbi napokban az amerikai alkotmányosság elleni explicit támadásra használta (valójában már akkor, amikor először nyilvánította ki, hogy illegitimnek fogja tekinteni a levélszavazatokat, ezzel a választások eredményét), ami megengedhetetlen.
3. A szóláshoz való jogát egy magáncég a saját platformján korlátozta i.) a saját felhasználási elvei alapján, ii.) az alkotmányosság védelmében, amelynek megítéléséhez prima facie mindenkinek joga van.
Mind a három érv egyenként igazolja Trump szólásszabadságának korlátozását. Ez a korlátozás részleges, a gondolatainak kifejtését nem lehetetleníti el, csak a fórumait ritkítja.
(Disclaimer: szerintem Trump az amerikai politikatörténet mélypontja.)