A független újságírás és a Kárász-ügy

Posted by

N. Kósa Judit
a MÚOSZ etikai bizottságának elnöke

>Kárász Róbert nem tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, ügyével ezért a szövetség etikai bizottsága nem foglalkozott. Mindannak alapján azonban, ami az esetről a mértékadó sajtóban megjelent, a testület tagjai egyetértenek a következőkben.

A sajtószabadság alapfeltétele, hogy az újságíró személyében és munkavégzésének körülményeit tekintve is szabad legyen. Ennek egyik oldala, hogy munkáltatója, illetve a sajtótermék tulajdonosa ne kényszeríthesse, ő maga pedig „saját, jól felfogott érdekében” ne kényszerülhessen arra, hogy ne az igazság feltárása és magas színvonalú megjelenítése legyen az egyetlen szempont, amelyre munka közben ügyel. A másik oldal azonban az újságíró felelősségébe tartozik: nem teremthet a maga számára olyan helyzetet, amikor a tények feltárására és bemutatására való törekvésen kívül más is befolyásolja a döntéseit.

Magyarán, az újságírónak függetlennek kell maradnia nemcsak a szó mentális és erkölcsi értelmében, hanem anyagilag is. Nem fordulhat elő, hogy bármely sajtótermék számára végzett munkáját a legkisebb mértékig is befolyásolja egy másfajta elköteleződés, legyen szó szakértői, üzleti vagy alapítványi tevékenységről, amelyek esetében az államtól vagy a politikai élet, illetve a gazdaság valamely domináns szereplőjétől anyagi támogatást, ellenszolgáltatást remélhet. Ugyanis már maga a látszat, hogy egy újságíró sajtóbeli megnyilvánulását az igazság keresésén és bemutatásán kívül bármiféle más szempont vezérelheti, alapjaiban rengetheti meg a sajtó hitelességét és az újságírókba vetett bizalmat.