Hamis realisták

Posted by

Kardos András
>Muszáj: Úgy látom, hogy egy sajátos kór ütötte fel a fejét a “független” és “kritikai” értelmiségi körökben. Ez pedig nem más, mint hogy mindkét oldal “egyformán” ócska, mindkét oldal “ugyanolyan” mértékben felelős, mind a kettő ugyanúgy dilettáns stb. Nos, Bíbó ebben is alapvető volt, mikor a “túlfeszült lényeglátók” és a “hamis realisták” kategóriáját kidolgozta.

Mind a két alkat és típus átértelmezi a valóságos folyamatokat egy vélelmezett mélység jegyében, de valójában kényelmes kiutat kínál a siránkozók, a semmit fel nem vállalók és a főhivatású apokaliptikusok számára, teszi ezt pedig az “érték” és a “mérték” jegyében. Hát nem: sem Trump és Biden világában, sem Orbán és a magyar ellenzék világában nincsen semmiféle azonosság és egyenlőség a felelősség és a demokratikus deficit tekintetében.

Az autoriter rendszereket és populista szózuhatagaikat nem lehet összemosni az ellenzék hibáinak mégoly jogos kritikájával sem. A morál a politikai elemzésben soha nem a “túlfeszített lényeglátók” és a “hamis realisták” látószögében jelenik meg, hanem azokban az értelmezésekben, melyek differenciálni képesek a helyzet megítélésében a szabadság alapértékének sérülése szempontjából.

Címkép: Be van fejezve (majdnem) a mű. Igen