Egészen kis miniatúrák

Posted by

Tömpe István

>HAGYOMÁNYOK

A térség korrupcióját és autokrata hajlamait a segélyezett nemzeti államnak közvetlenül nyújtott támogatásával az EU maga is felerősítette. Nemcsak pénzt ad hozzá, hanem rendszerszerűen el is néz a jelenségek felett. A szereplők saját hagyományaiknak megfelelően, vagyis kiszámíthatóan cselekedtek. A nyugatiak szabályozták a pénzhez vezető folyamatot, monitoring rendszereket állítottak fel, hogy rendben fizethessen. A kelet-európaiak nagyjából a megkövetelt illemszabályok szerint viselkedtek. Európának szóló terveket készítettek, ám ahogy lehetett, túlárazták a projekteket, megdézsmálták a fejlesztési pénzeket. 

 KOMP ÉS SEGÉLY

Magyarország kompországgá és segélyországgá vált. Pénzügyei a Nyugathoz, az új elit sajátos szabadságharca Kelethez köti. Jó egy évtizede főként az épül, amihez az EU pénzt ad. Az intézményi homlokzat épségére mindenki vigyázott, és így lehetővé vált, hogy a támogatások gond nélkül érkezzenek. Célszerűen idomított, Brüsszel-képes bürokrácia intézi a pénzügyeket,a megszerzett pénzt a hatalom által üzemeltetett, az EU által certifikált csatornákon közvetítik önmaguk számára.

BRAVE NEW WORLD

A NER nem retteg az értelmiségtől, hanem tojik a fejére. Csenevész szolidaritás mellett folyamatosan üzemel az értelmiségi spanyolcsizma: pénzügyi szorongattatás, karaktergyilkosság bátortalanítja el. A civilek néha erősödnek, sok szervezetük haldoklik. Aki pénzhez jut, kussol, aki meg nem kap pénzt, belefárad.

A JEL

Egy reformgondolat komolysága azon mérhető le, hogy elegen támadják-e, és hogy dolgozik-e a törvényszövegek gyártásához értő jogász a csapatban.

LUSTA

A média által használatba vett arcok száma korlátozott. Szakértők, professzorok, tévék körüli bal- és jobboldali megmondók vagy éppen fiatal politológusok, akik az ellustult szerkesztők helyett szövegelnek.

MEGHALNI ROSSZ OKBÓL, ROSSZ HELYEN

Megrendülve gondolok arra, hogy kalandos sorsú nagybátyám, Tömpe András (1913–1971), egy rossz formájú irodaház felső szintjén dobta el az életét. Holott keresztes vitézként is odaveszhetett volna Aleppo ostrománál. Vagy egy dél-amerikai őserdőben a felszabadító harc közben. Lehetett volna rabbi is Maszadánál, aki miután elvégzi szörnyű munkáját, megöli magát is. Rágyújthatta volna a Központi Bizottságra a házat, ahogy Kohlhaas Mihály felégette a gróf várát. Igazságtétel? Dehogy, de a lángok gyönyörűen lobognak. Aczél György próbált segíteni neki, Kádárra hivatkozott, odaszólok, mondta. Ő visszautasította– a deus ex machina elcsúfítja az önpusztítás esztétikáját.

1990-ES OKOSSÁG, AVAGY FIZESSENEK A NYUGATIAK

Csődbe menni, az jó. A németek kiengedéséért igazán kaphatunk vastagabb borítékot, nem? Állítólag csak kérni kell. Persze ezt nem úgy kell érteni, dehogy. Magyar ember nem pénzért teszi. De miért ragaszkodtak a kommunisták annyira a pontos fizetéshez? Amúgy is rendszervége van. Akkortájt láttuk, hova vezet a csőd Lengyelországban, és ettől a tapasztalattól, véltük, érdemes lesz megkímélni honfitársainkat. Vagy majd a csontig hatoló áruhiány felrázza a népet, s akkor hajrá, forradalom, hajrá, szép új világ? Ám a forradalomban csak a vér biztos, ami a győztesek perspektívájából megengedhető – különösen, ha mások vére folyik.

ÁTHÚZÓDÓ GONDOLAT

A rendszerszerű átalakításokat kerülgető politikai opportunizmus mindig visszatalál a kisszerű formulák, megoldások tudomásulvételéhez. A kommunisták immár sehol, a baloldal is csak sírásó versenyekre jár, ámde virul a számlán kívüli élet, a kórházi eszközök magáncélú felhasználása, a doktor a paraszolvenciát normális bér híján fizetésnek látja. Az pedig a legrosszabb visszarendeződés, ahogy a bizalmatlan hivatalok, bankok és temetkezési vállalatok igazolások ezreivel, engedélyező pecsétek beteges mértékű szaporításával próbálják a maguk széteső rendjét fenntartani. Tehetik, az állampolgár szavazó elemmé, zsákmányállattá vált üzlet és hivatal számára egyaránt.

APPARÁT

Az adminisztráció a tömeges privatizációhoz értett, korábbi igazgatási tapasztalatait felülnézeti pozícióból szerezte. Emiatt néha olyan vevőjelöltekkel is lekezelően beszélt, akik egy évtizeddel később már a cselédlépcsőn sem engedték őket magukhoz. Ahogy a falon függő puska elsül a darabban, az aránytalan hatalommal bíró kishivatalnok is galibát okozhat. Kivételes helyzete néha saját magát is gondolkodóba ejti. És innen nézve talán emberinek tűnhet, hogy magának is lop, nemcsak másnak.

ÖRDÖG AZ ÉRTELMISÉGI TÖRTÉNETEKBEN

Bizony, mondom néktek, az ördög befurakodott közétek. Ahogy felkel a nap, fúj a szél, oly természetességgel kísérti Mefisztó a magát illegető Faustot.

MENHELY

Kezdeti tündöklése után a rendszerváltó értelmiség varázsa megtört, miniszteri előszobákban már nem ülnek atlantista konzervatívok vagy liberálisok. Résmentes uralomhoz nem kellenek oktatók. Megmondó emberek nagy csoportja egy Facebook nevű menhelyen tengeti az életét.

ÉS MÉG

Az egymást körkörös alakzatban hiszterizáló értelmiséget roppant fárasztónak találom, mégis, szerepük fontos az ellenállás szellemének táplálásában.

DALVERSENY

A várható Armageddonról dalverseny folyik. De a végzet érzékletes leírása, a nép alantas tulajdonságai miatti szenvelgés nem helyettesíti a politikai cselekvést. És még ez is: a népnek nem lehet olyan hosszú mondatokat írni, amelyben az „illetve” szó kétszer is szerepel.

PRÓFÉTÁK

A médiafelületet néhány tucat sztárértelmiségi uralja, ezrek követik őket. Az értelmiség hatása persze viszonylagos,az események annak idején is mentek a maguk rendszerváltó útján. A pillanat prófétái számára azonban minden világos, a következményeket akkor is előre tudták. S ha végül más lett a folytatás, mindig volt egy alkalmas magyarázó elmélet a kezük ügyében. Évtizedek után idegesítővé váltak. Lenin, megkockáztatom, hozzájuk képest önbizalomhiányos kamasznak tűnhet.

VÁDLOTT SZEREPÉBEN

Ne bánkódj, ha a sors mindig rád talál, vádlottként szerephez juthatsz. Érdemes tudnod, hogy a kézre eső bűnösök hasznot hajtanak, mert szerepeltetésükkel a mindig változó múlt igény szerint, könnyebben magyarázható.

ÚJ GENERÁCIÓT

Az újrakezdés a tisztaság jele, új generációt hát ide az elhasznált után! Mi pedig köteles szimpátiával fogadjuk az újrakezdőket, véleményünket ráérünk akkor árnyalni, ha a hatalom közelébe kerülnek.

MÉG HASZNOS LEHET

Végül megosztom nagyváradi nagyanyám tanácsát, hogyan lehet egyenesen a Félix Fürdőhöz eljutni. Utazz villamossal, és az utolsó előtti megállónál szállj le!

Halász Géza gifje