Jeszenszky Gézának megállt az órája

Posted by

Magyar Békekör
>Jeszenszky Géza szerdán cikket tett közzé az Újnépszabadságban és rémálomnak nevezte, hogy Kína 2028-ra átveszi az Egyesült Államok helyét a világgazdasági ranglistán.
 „Az atlanti kapcsolat” c. értekezésében egykori külügyminiszterünk azt írja, hogy a Kínáról szóló állítás „az ismeretlen hátterű” Magyar Békekörtől származik, mely „minden jel szerint Oroszország által támogatott honlap”.

 Sajnáljuk, hogy Jeszenszky úr logikájából csak ennyire futja! Most akkor ismeretlen a hátterünk, vagy támogatnak minket? Tessék már megmondani, hadd tudjuk! Szívesen segítettünk volna a magyar diplomácia volt vezetőjének, hogy eszmefuttatása szilárd talajon állhasson, de nem kérdezett minket. Pedig megkértük volna rá, szóljon már az oroszoknak, vagy az amerikaiaknak, támogassanak minket egy kicsit, mert biz’ Isten jól jönne! Azt sem bántuk volna, ha ő maga nyúl a zsebébe! Igaz, a kedves adományt csak akkor fogadnánk el tőle is meg mástól is, ha nem kötné feltételhez, hanem örülne, hogy a Magyar Békekör saját útját járja, s egyetlen cél vezérli: a kölcsönös tiszteleten alapuló békés együttműködés.

Legalább ennyire sajnáljuk azt is, hogy nagymúltú külügyminiszterünk nem tud különbséget tenni tényhír és vélemény között! Hiszen az állítás, miszerint Kína öt évvel előbb veszi át az amerikai gazdaság vezető szerepét, mint azt korábban jelezték, nem a Magyar Békekörtől származik, hanem a világ egyik legrangosabb gazdasági és üzleti kutató intézetétől, a londoni Centre for Economics and Business Research-.től (CEBR) – mint azt forrásként megneveztük. A Békekör egyszerűen hírt adott arról, hogy a CEBR milyen következtetésre jutott komparatív világgazdasági elemzéseiből. Mint megírtuk, a CEBR előrejelzése szerint Kína gazdasága 2021-2025 között átlagosan 5,7 százalékkal, 2026-2030 között pedig 4,5 százalékkal növekszik majd. Az Egyesült Államoké viszont csak 1,9 százalékkal 2022-2024 között, majd 1,6 százalékkal 2030-ig.

A 2030-as évek elejére a következő rangsor várható: Kínát az USA követi a második helyen, Japán a harmadikon, India a negyediken, Németország az ötödiken. Az Európai Unió jelenlegi 19 százalékos részesedése a világgazdasági termelésből 12 százalékra csökken 2035-re.Különös, hogy a NATO iránt elkötelezett Jeszenszky békeköri propagandaként fogja föl a brit kutató intézet prognózisát, melyről – a jelek szerint – a Magyar Békekör jelentéséből értesült!

A Békekör ugyan nem tudja, mit hoz a jövő, mindenesetre látja, hogy a Nyugat, és vezető hatalma mind jobban lépést veszít a feltörekvő Kelettel szemben. Ezt a tényt lehet ugyan „orwelli rémálomként” felfogni, mint a szerző teszi, de annak, aki reálpolitikusnak tartja magát, célszerű számolni vele! Már csak azért is, mert semmiféle politika nem változtat Magyarország köztes földrajzi fekvésén, s a kategórikus imperatívuszon, hogy békében és jó viszonyban éljen Kelettel és Nyugattal egyaránt.

 Simó Endre, a Magyar Békekör elnöke