Kapitalizmus kellene

Posted by
 Béndek Péter
>Elkerülhetetlen az ország további romlása a végkifejletig – hogy ez mi lesz (optimálisan ellenzéki győzelem 2022-ben és utána jó kormányzás, a másik végletként pedig valamilyen forradalmi helyzet, és ez mikor) — nem tudni.
A progresszív közvélemény nem látszik érteni, hogy az ország leggyorsabb és tartósságra leginkább reményt adó felemelkedése a modernizáció és a kapitalizmus (minél több ember versenyképes szabadpiaci kompetenciáinak és az ezt biztosító intézményrendszernek a) gyors megalapozásához kötődik. Pont. Az Orbán-rezsim improduktivitása csak részben vezethető vissza az extraktív (erőforráselvonó, tolvaj) természetéhez. Ennél sokkal nagyobb bűne a naszcens nemzeti kompetenciák visszafejlesztése (azaz az eleve bizonytalan polgári, piacelvű gondolkodás eltörése) és a politika etatizálása, amiben az ellenzék is lelkes résztvevő.
Ennek az országnak egyedül akkor van reménye emelkedő pályára állni, ha a centralizált, államias, újraelosztó gondolkodást a szumma értékteremtést leginkább elősegítő piacelvű, (erkölcsileg és szemléletileg) vállalkozásösztönző, illetve ezeket oktatással és szociális + jogállami alapbiztonsággal megtámogató politikai gyakorlat váltja fel. Nem a fogyasztásból, hanem a termelésből (termelőképességből) kell kiindulni. A legnagyobb problémám az ellenzékkel a fókuszpontok teljes elkenése, a stratégiai gondolkodás hiánya (vagy ún. pártprogramokkal való kiváltása), a világos, paradigmatikusan önálló, inspiratív politikai beszédre való képtelenség. A többpárti katyvasz hátránya, hogy (ha tudna is) nem is érdemes ilyen karakteres (=közérthető) szemléletet és célokat megfogalmaznia egyik pártnak sem, mert azzal rögtön éket verne az bimbózó együttműködésbe, amelynek így viszont az egyetlen ismérve (a legnagyobb közös osztó) az antiorbánizmus marad. Hogy ebből hogyan lesz adott esetben jó kormányzás, azt el sem tudom képzelni.
Címkép: Halász Géza