Megismétlődik 2022-ben a pozsonyi csata?

Posted by

Kereszty András
>Már esik ma szó, erről az egyénról, Gábor György elemzi  indulatait. Én csak a jövőbe látó gondolatait szeretném itt felidézni. Nevezetesen azt a meglátását, vagy megbízását, feladatát, hogy elmondja a magyar népnek, miért is született meg az a népmesei szövetű annimációs mű, amelyben a Turul nemzetséghez tartozó szarmata vitézek páncélozott lovaikkal szétzúzzák 909-ben a Nyugatot.  Őszintén bevallom nekem nincs semmi bajom ezzel a művel. Mesének jó. Animációja bájosan botladozó. Számos ennél nagyobb hülyeséget is látni a televízióban.
Hanem…Ha ebből tananyag lesz. Ha a nyolc-kilencévesek majd úgy jönnek haza az iskolából, hogy az udvaron fakardjaikkal az Európai Unió fekete lovagjait kaszabolják…
Hanem, ha ebből óriás plakátok lesznek. Ha a pozsonyi csata Gyermek Lajosa és brandenburgi püpöke lesz az új Soros….
Azt mondja ez a dús képzeletű Szakács, hogy még másfél év… Most nemcsak “az ellenzék ront rá a nemzetére”, mint az egykoron mondva volt. Ennél sokkal de sokkal komolyabb a helyzet. Új pozsonyi csata várható. “Ma a helyzet sokkal bonyolultabb. Most is lesz egy pozsonyi csatánk: 2022-ben! A külső ellenséget, most a belső ellenség is segíteni fogja. Ezért 2022-ben nehezebb lesz, mint 907-ben. Ha vesztünk, konkrétan Magyarország meg fog semmisülni. Ezt kellene felfogni! Mert minden odavész, nemcsak a múltunk, hanem a jelenünk és a jövőnk is. Legyen intő példa Trianon: 1918 tavaszán a magyar katonák Konstancán, a román tengerben áztatták a lábukat. Ha akkor azt mondja valaki, hogy fél év múlva egy szedett-vetett román alakulat bevonul Kolozsvárra, legjobb esetben kinevetik. Hát bevonultak! Az összeomlás olyan mint egy tűzvész. Órák alatt leég az, amit évszázadok alatt felépítettünk.”

Szóval az óriás plakátokon  a magyar vitézek  a nyugati ellenséggel vívnak majd élet-halál harcot. Mert a tét már nem az, hogy Orbán családja hozzáfér-e a husos fazékhoz, hogy Szakács Árpád a közmédiában mondhatja-e a marhaságait. Hanem a nemzet jelene és jövője. Egy választásról ilyet mondani, az bizony Donald Trump-i magasság.