Dákó-román volt-e Jézus vagy sumér-szkíta-hun-magyar ?

Posted by
Gábor György
>Én bizony megnéztem tegnap este a pozsonyi csatáról készült nagyszabású animációs filmet. Sokan buzdítanak, hogy írjak róla, de az igazat szólván nincs hozzá kedvem: megírtam már, még a film előzetese nyomán, hogy mit gondolok a sztyeppei nomadizáló ősmagyarok „egy az Isten” hitvilágáról, arról, hogy közel száz évvel István király fellépése előtt, fehér lovat áldozó pogány őseink valójában már az egy Istent tisztelték és vallották.
Nekem ez teljesen meggyőző, nincs is mit hozzátennem ehhez, legfeljebb egy olvasmányélményemre utalhatok. Talán öt évvel ezelőtt Erdélyben, egy kisebb családi nyaralás során, valamelyik kiránduláskor (ha jól emlékszem, Kolozsvárra néztünk be akkor) megvettem egy remek könyvet, amelynek szerzője Dr. Gheorghe Funar, s a könyv az igazság megtalálásával kecsegteti az olvasót Isten Fiának életrajzát illetően (Aflăm adevărul despre biografia Fiului lui Dumnezeu?!)
Bevallom, a kétszázvalahány oldalas könyvvel sokat küszködtem a nyaralás során, miután a román tudásomat autodidakta indíttatásom mellett, amely privát életem Satu-Maréba – Szatmárnémetibe visszavezethető szálaiban keresendőek, meg az egykori sok erdélyi és moldvai túrákban, valamint francia, olasz és latin nyelvtudásomban, szóval sokat küzdöttem az egykori kolozsvári polgármester opusával, de megérte. Innen tudom azóta, mint aki Funar nyomán megtalálhattam az igazságot, hogy – többek között – Isten Fia nem zsidónak született, s nem is volt körülmetélve. Funar alapművéből tanulhattam meg, hogy a Szentföld valójában Geto-Dáciában volt fellelhető, következésképp Jézus Krisztus géta-dák volt, mi más? Viszont, ha így, s figyelembe véve az Atya és a Fiú egylényegűségét, az egy Isten, egyszülött Fiához hasonlóan, maga sem lehetett más, abszolút logikus, mint géta-dák.
Ez a sok történelmi és vallástörténeti alapvetés azért tör fel most belőlem a karácsonyt megelőző napokban, mert a pozsonyi csatáról szóló film egyik fő támogatója, a Kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által irányított Magyarságkutató Intézet mondjuk jövő ősszel, a tudományos diskurzusok fontosságát messzemenően szem előtt tartva rendezhetne egy izgalmas nemzetközi konferenciát, természetesen Funart is felkérve egy előadás megtartására, a pogány-ősmagyar hitvilág és a dákó-román kontinuitáselmélet vonatkozásairól, és azt tisztázandó, hogy Jézus végül is sumér-szkíta-pártus-hun-magyar volt-e elsősorban, avagy dákó-román Megváltó? Hatalmas tudományos hozadéka lehetne a román protokronizmus és az örvendetesen újra gyarapodásnak indult hungaro-protokronizmus elmélete összehasonlító vizsgálatának.
Mert a világnak eme felén tényleg nincs semmi, de semmi új a nap alatt… És megint elölről.
Ha megfogalmazódik a konferencia szándéka, ígéretet teszek, hogy addig anyanyelvi szinten megtanulok románul, s szinkrontolmácsolást vállalok, akár ingyen is! Természetesen egy biztonságosan zárható, vasrácsokkal és páncélborítással biztosított fülkében ücsörögve.
Címkép: Kereszt előtt imádkozó magyarok a honfoglalás korában. A Pozsonyi csatában.