A Korszakváltás Garanciái (az ellenzéki pártok közös nyilatkozata)

Posted by

Magyarország egy új korszak kapujába ért. Az elmúlt évtizedben először nyílik valódi esély
arra, hogy a magyar nép lerázza magáról a Fidesz-KDNP korrupt és becstelen uralmát. Hiába
próbálja ellehetetleníteni az ellenzéki pártok együttműködését a közelgő bukásától rettegő
miniszterelnök, a kormányváltás mellett elkötelezett ellenzéki pártok készen állnak megadni a
megfelelő választ a választójogi törvény antidemokratikus módosításaira. Az ország iránti
történelmi felelősségünk tudatában közös listát állítunk a közelgő országgyűlési
választásokon, és egymással, illetve minden, változást akaró polgárral egységben fogjuk
leváltani az egypárti túlhatalmat kiépítő Fideszt.
A közös választási lista azonban nem jelenti az ellenzéki pártok összeolvadását, hiszen
pártjaink világos értékrenddel és önálló identitással rendelkeznek. Bár számos politikai
kérdésben egymástól eltérő elképzeléseket vallunk, a korszakváltás kapujában félretesszük
ezeket a különbségeket, és arra koncentrálunk, ami összeköt bennünket. Mindemellett fontos
feladatnak tartjuk, hogy a közös lista esetén is biztosítsuk az együttműködő ellenzéki pártok
saját identitásának megtartását, mert kizárólag így tudunk hitelesen képviselni minden
változást akaró választópolgárt. Az ellenzéki tábor egészének hiteles képviselete pedig a
kormányváltás alapvető feltétele. Ennek megfelelően az önálló parlamenti frakciók
megalakulása alapvető érdeke az együttműködő pártoknak.
A választási sikerhez tehát önmagában nem elég egymás mellé rakni a pártlogókat. A politika
értékekről és értékek képviseletéről szól: valódi esélyünk csak az értékközösség
megteremtésével, hiteles programmal és feddhetetlen jelöltekkel van. Ezért közös feladata
minden pártnak, hogy tartalommal töltse meg az együttműködést: tisztába tegyük a múltat,
meghaladjuk a NER korrupt és lelketlen hatalompolitizálását, létrehozzuk a változás
programját, vállaljuk a valódi elszámoltatás feladatát.
Ehhez hiteles képviselőjelöltekre és integratív közös miniszterelnök-jelöltre van szükség, akik
nemcsak az elkötelezett ellenzéki szavazók, hanem a bizonytalanok támogatását is el tudják
nyerni. Garanciákat kell adnunk a választóknak, hogy nemcsak az Orbán-kormány hatalmi
tébolyát, hanem az elmúlt 30 év politikai hibáit is meghaladó új korszak alapköveit tesszük
majd le közösen. Garanciákat kell adnunk a választóknak, hogy Magyarországon többé senki
sem áshatja alá az európai, demokratikus, jogállami berendezkedést, és egyetlen párt vagy
politikus sem szerezhet korlátok nélküli hatalmat. Alapvető célunk, hogy végre megteremtsük
a független, élhető és büszke Magyarországot, amely jobb és szabadabb életet biztosít a
polgárainak az elmúlt időszak végletekig beszűkült lehetőségeihez képest. Ha betöltjük
történelmi feladatunkat, Magyarország végre valóban beléphet az új korszak kapuján.
Legitimációs garanciák:
1. A 2022-es országgyűlési választásokon az ellenzéki pártok közös miniszterelnök-jelöltet
állítanak, akinek személyéről a választópolgárok döntenek az előválasztásokon.
2. Az együttműködésben részt vevő ellenzéki pártok megállapodtak abban, hogy mind a 106
választókerületben közös egyéni képviselőjelöltet állítanak. A közös képviselőjelöltek
kiválasztásába a pártok bevonják a választókat is, akik az előválasztások során
dönthetnek arról, hogy a választókerületükben ki képviselje őket az országgyűlési
választásokon.
Személyi garanciák:
3. A közös listát állító pártok kizárólag olyan képviselőjelöltek indulását támogatják, akik
átesnek az ellenzéki pártok által közösen megszervezett szigorú átvilágításon, aláírják a
jelölti feddhetetlenségi nyilatkozatot és a közös kormányzás alapelveit leíró
értéknyilatkozatot, írásban vállalják a közös kormányprogram végrehajtását, továbbá
elfogadják azt az elvet, mely szerint megválasztásuk esetén a teljes magyar nemzet
érdekében végzik képviselői feladatukat.
4. A közös listát állító pártok határozottan elutasítják olyan képviselőjelöltek támogatását,
akik emberi méltóságot sértő kijelentéseik, Fidesszel való elvtelen összejátszásuk,
korrupciós cselekményekben való bizonyított részvételük vagy egyéb törvénysértő
tevékenységük miatt nem méltók a korszakváltást akaró választópolgárok bizalmára.
Tartalmi garanciák:
5. A közös listát állító pártok vállalják, hogy kormányzásuk során megtisztítják Magyarország
közéletét az azt hosszú ideje mérgező rendszerszintű korrupciótól, véget vetnek az
oligarchák gátlástalan vagyonszerzésének, és megteremtik a feltételeit annak, hogy a
NER korrupciós cselekményeinek elkövetői a független igazságszolgáltatás előtt
feleljenek a tetteikért. Ennek érdekében a pártok vállalják, hogy visszaállítják az
ügyészség és a bíróságok függetlenségét, csatlakoznak az Európai Ügyészséghez,
valamint egy széles körű átláthatósági csomag elfogadásával transzparenssé teszik a
kormányzat közpénzfelhasználását és a pártfinanszírozási rendszert.
6. A közös listát állító pártok helyreállítják a sajtószabadságot, a tekintélyelvű rezsimekben
tapasztalt hazug és gyűlöletkeltő pártpropagandát sugárzó közmédia helyett
kiegyensúlyozott, minőségi közszolgáltatást teremtenek, illetve vállalják az állami
hirdetések és közpénzből fizetett kampányok törvényi szintű korlátozását.
7. A közös listát állító pártok vállalják, hogy minden valós társadalmi támogatottságú politikai
párt és a civil társadalom bevonásával új alkotmányt hoznak létre, amit népszavazással
erősítenek meg. A közös listát állító pártok eltökéltek abban, hogy az Alkotmánybíróságot
újra az alkotmány és minden magyar ember alkotmányos jogainak megbízható őrévé
tegyék, visszaállítva ezzel korábbi tekintélyét, függetlenségét, és visszaadva a regnáló
kormány féktelen hatalomvágyának áldozatul esett jogköreit.
8. A közös listát állító pártok vállalják, hogy új választási törvényt alkotnak, amely az
arányosság és igazságosság elvein alapul, nem kedvez egyoldalúan egyetlen politikai
szervezetnek sem, viszont képes megakadályozni a kamupártok közpénzrablását.
9. A köztársasági elnök nem lehet többé egy egyszerű báb, erős legitimitással és személyes
integritással kell rendelkeznie, hogy a nemzet egységét szimbolizálva, valódi hatalmi
ellensúlyt képezve tölthesse be a feladatát. A közös listát állító pártok ezért vállalják, hogy
a köztársasági elnök megválasztását közvetlenül a választópolgárok kezébe helyezik.
10. A közös listát állító pártok vállalják, hogy bepótolják az 1989-1990-es rendszerváltás fájó
mulasztását, és nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat.
11. A közös listát állító pártok vállalják, hogy a fenntarthatóság elvei szerint kormányoznak,
szembenéznek az ökológiai és klímaválság jelentette kihívással, és központi kérdésként
kezelik a természet- és klímavédelem, a klímaalkalmazkodás és az igazságos átmenet
ügyét.
12. A közös listát állító pártok vállalják, hogy összetartó, igazságos és biztonságos
társadalmat építenek, ahol a jogaikban megerősített dolgozók tisztességgel megélnek a
munkájukból, a nőknek a férfiakkal azonos fizetés és megbecsülés jár, az idősek
méltányos nyugdíjat kapnak, az állam mindenki számára garantálja a minimális
létfeltételeket és a minőségi közszolgálatatásokat, és kiemelten támogatja a leszakadó
térségek, régiók gyorsabb fejlődését.
13. A közös listát állító pártok vállalják, hogy a megosztás és gyűlöletkeltés helyett társadalmi
békét teremtenek, és azon fáradoznak, hogy begyógyítsák a magyar társadalomban máig
elevenen élő történelmi sebeket.
2020. december 20.
Demokratikus Koalíció
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Lehet Más a Politika
Magyar Szocialista Párt
Momentum Mozgalom
Párbeszéd Magyarországért Párt