Semjén és a fejnélküli ember

Posted by
Gábor György
>Semjén ismét a legracionálisabb és legintellektuálisabb érvkészletéhez folyamodva azt találta mondani, hogy a DK „antikrisztiánus és hungarofób”, egyházi iskolák elleni mesterkedése az 1950-es évekre emlékeztet, mindezek mögött a Sátántól származó istenellenesség áll.
Helyes, jól beszél, vegyük komolyan. Bizonyára nem tudja Semjén, de én most elárulom neki, hogy Dante útmutatása szerint a Sátánnak, azaz Lucifernek három feje van. Ez pedig még mindig jobb annál az alaknál, akiről Dante a Pokol 28. énekében számol be, a fejnélküli emberről, s ha Semjén valaha is olvasta volna e sorokat, rögvest magára ismerhetne benne: „Én tényleg láttam (s most is szinte látom!), / hogy egy fejetlen test is gyalogol / a komor csorda tagjaival együtt. / Levágott fejét fogta hajánál / s lógatva vitte, mint lámpást szokás. / A fej ránk nézett s így szólt: „Jaj nekem!” / Lámpása volt maga sajátmagának, / egy volt a kettő s kettő volt az egy.” És végül maga mondja önmagáról: „”elvágva hordom, íme, az agyam / a gerinctől, amelyből származik.”
Dante fenti sorai végül is Semjénnek szép és méltó önvallomása lehetne, egyúttal teljes politikai munkásságának ars poeticájaként is szolgálhatna.