Az én Uram a legjobb ember, csak szülnöm kell, akkor nem ver!

Posted by
Gábor György
>A kormány mai napra szánt homíliáját Novák Makarenkó Katalin, az Új asszony kovácsa című, nőknek adresszált életvezetési útmutatójával abszolválta. Novák Makarenkó Katalinnak szerencséje van, hogy politikus lehetett, holott még nyolcvan évvel ezelőtt egy hang a Harmadik Birodalom felől azt hirdette, hogy „elborzadok az olyan fehérnéptől, amelyik beleavatkozik a politikába.”
A Fidesznek hála ma már a konyhai rezsók fölött nem falvédő, hanem monitor látható, amelyre a nők boldog öntudattal szegezhetik tekintetüket, hogy megkapják az aznapra kirendelt kormánytagtól éppen aktuális életvitel-útmutatójukat. Miheztartás végett.
A kormány lelkigyakorlatos kézikönyvéből ma megtudhatta a nő, hogy lehet ugyan százszor tehetségesebb a férfinél, ha azonos pályán vannak, a férfi élvezi az elsőbbséget, ez már az egyetemen eldőlt, s ne akarjon a nő ugyanannyit keresni, mint a nála garantáltan tehetségtelenebb, de hímnemű lényével minden tehetségtelenséget kompenzáló férfi.
És még sok hasznos tanács elhangzott Novák Makarenkó Katalin szájából, de a summázat: merjenek a nők kicsik maradni, s ha veszik az erőt és bátorságot, a továbbiakban is minden segítséget megkapnak ehhez a regnáló kormánytól. Egyébként a fenti hang a Harmadik Birodalomból még azt is mondta, hogy „női egyenjogúság a valóságban nem eredményezhet egyenlő jogokat. Épp ellenkezőleg, jogfosztásba torkollik, hiszen a felsőbbrendű férfiak jogait csorbítja, minthogy egy olyan társadalomba emeli be a nőket, melyben ők alsóbbrendűek.”
Hát így.
Azon elmélkedem, mikor jön el az a nap, amikor ezek a népnevelő-népalakító-népformáló alakok, az új ember és asszony kovácsai kizárólag a maguk gatyáiban és bugyijaiban turkásznak, amikor a vágyaikat, céljaikat és ambícióikat kizárólag odahaza beszélik meg, amikor nem teszik közzé kiáltványokban, hogy az ország megannyi hitvesi ágyán mit várnak el és kitől, elegendőnek tartják, ha odahaza képesek teljesíteni, s saját igényeik és ízlésük szerint, ha a másik ember gondolatait, emócióit, reményeit és vágyait nem tekintik saját játékszerüknek, s államivá dagasztott népnevelői intézményükben előbb saját magukon cserélik ki a több hetes, koszhadt fehérneműt, mielőtt mások zoknijára tesznek mértékadónak szánt megjegyzéseket.