Historia est magistra vitae

Posted by
Gábor György
>Most akkor tényleg be kellene fejezni a gúnyolódást Orbán partraszállásáról, de a lehető legsürgősebben, minthogy a partraszállás teljes sikerrel abszolválódott.
Eddig ugyanis a magyar kormány, annak ölebként cirógatott sajtója és jól tartott megmondó emberei révén azt hallottuk, hogy Európa Soros fogságában van, s Európa behódolt a vén spekulánsnak. Most pedig azt olvasom Orbán levelében, hogy „Európa nem hódolt be, Soros grandiózus tervét… megakasztottuk”, s a jövő Európáját nem a spekuláns és annak hálózata fogja irányítani, akik a nemzeti szuverenitásukhoz, keresztény gyökereikhez és a hagyományos családmodellhez ragaszkodó országokat, mint Lengyelország és Magyarország” egy „jól megfont kötélre” készültek felakasztani, s „nyilvános autodafékat” készítettek elő a vonakodóknak. A miniszterelnök diadallal jelenti, hogy „Soros György hatalomátvételi kísérlete” megbukott, „Soros György vesztett.”
Vagyis Európa Orbán vezetésével és partraszállásának következtében győzelmet aratott.
Akkor most miért ez a szerénység? Máris javaslom, hogy első lépésként Európa valamennyi stadionjának focikapuját alakítsák át diadalívvé, amely alatt Orbán triumphusa elvonulhat. Orbán feje fölött legyen aranykoszorú (corona triumphalis), s az örömmámorban úszó nép üdvrivalgását ellensúlyozandó, valamint az istenek jóindulatát és pártfogását nem kockáztatandó, egy erre kiválasztott súgja az alábbi szavakat a nagy győztes fülébe: „Respice post te, hominem te esse memento!” (Gondolj arra, hogy ember vagy!)
Vagy mégsem, ez inkább elhagyható. Ám a lictorok semmiképpen sem, akik a vállukon bőrszíjakkal átkötött, s bárddal ékesített vesszőnyalábokat (fasces – ebből ered a fascismo szó) hordozva a dicső nemzeti múlt mitikus távlatokba vesző ködös ősiségét voltak hivatottak felidézni. Azokat a ragyogó szép pogány időket!
Sorosról viszont szót se többet: a diadalmenetnek megfelelően a nagy ellenség nevét örök időkre ki kell törölni az emlékezetből (damnatio memoriae), a feliratokon lévő nevet át kell vésni, s egy szót sem szabad róla többé ejteni, egészen az idők végezetéig.
Legfőképp a hatalmas győztesnek, I. Orbán Viktornak nem. Mert ha megteszi, nagy bajt és szerencsétlenséget zúdít a népére, amiért kizárólag őt terheli majd a felelősség.
Mert ha mégis megteszi, az istenek elpártolnak tőle, s következnek a járványok, az éhezések, a szárazságok, továbbá olyankor lépnek ki a folyók a medrükből. Tacitustól pedig tudjuk, hogy erre aztán beözönlenek a germánok, „akik Istent és embert nem kímélve elérték azt, ami a legnehezebb: hogy még vágyaik sincsenek.” Márpedig a germánok – amint azt Iuvenalis veretes soraiból jól tudjuk – retek- és hagymaszagúakat böfögnek.
Hát kell ez nekünk?
Címkép: Caesar és Vercingetorix