Meglepő vagy mulatságos

Posted by

Fábián András

>Annak idején Friderikusz Sándor egy televíziós műsorának címében összekötötte a kettőt. Egyszer belenéztem. Sem meglepőt, sem mulatságost nem találtam benne. Nyilván az én hibám, vagy híresen jó humorérzékem hagyott éppen cserben. Mégiscsak ez jutott eszembe Gyurcsány Ferenc 14 pontban megfogalmazott, a DK alapvetéseit tartalmazó megnyilatkozása kapcsán. Pontosabban annak fogadtatásáról bizonyos közéleti szereplőket illetően. Aki még nem olvasta az itt megteheti. (https://www.facebook.com/gyurcsanyf/posts/4013537185345380?__tn__=K-R)

Egyesek ugyanis meglepődtek. Ha a DK és pártelnöke annyira mondogatja, hogy a pártok közötti együttműködés elkötelezett híve, akkor miért hirdet itten programot egyedül, illetve a párt nevében. Mások azon gúnyolódtak, mert mulatságosnak tartották, hogy na, megint kibújt a szög a zsákból! Gyurcsány nem képes felhagyni a vezérszereppel. Minden áron ő akarja megmondani, hogyan legyen. Megint mások, bajusz alatt mosolyogva: micsoda együttműködés az olyan, amelyikben a pártok önálló programot hirdetnek, ahol nem együtt állnak ki és nem együtt mondják el, amit akarnak.

Számomra viszont ez a fajta reakció-cunami sem meglepő, sem mulatságos nem volt. Az évek hosszú során át a társadalomba beletáplált, és folyamatosan ébren tartott Gyurcsány-fóbia, Gyurcsány-ellenesség, Gyurcsány-rémkép újabb megnyilvánulásának lehettünk most ismét szemtanúi. Számomra ez a fogadtatás azt mutatta, hogy a jelenlegi kormány és annak nyílt, vagy álarc mögé búvó szekértolói számára a legnagyobb veszélyt Gyurcsány Ferencnek hívják.

Nem véletlen ez, hiszen egy olyan pártelnökről beszélünk, aki vállalva a szakítást a korábbi pártja korrupt és elvtelen vezetésével a semmiből építette fel a mára legerősebb ellenzéki, liberális, demokratikus polgári pártját. Gyurcsány Ferenc félelmetes egyéniség Orbán Viktor számára. Egészen fiatalon, még egy vitára visszaemlékezve mondta: „Na hát, a kiszesek közül nincsen normális, tárgyalóképes ember. Egyetlen ember van a kiszesek közül, akit én ismerek, akit komolyan kell venni, ha az ember tárgyal vele, mert az próbára teszi az ember képességeit, …az egy Gyurcsány nevű ember. Az összes többi az komolytalan. Sajnálom kedves KISZ-urak. A Szilvási az, aki még úgy-ahogy. Az összes többi az… Ők nem azt tanulták meg, amikor politikussá szocializálódtak, ami egy nyílt vitában szükséges. Belőlük hiányoznak ezek a képességek. A Gyurcsányt leszámítva, mondom, akiket én ismerek…” (Fekete Doboz) (Zárójelben mondom: ezt egy már magát akkor is szélsőségesen túlértékelő volt KISZ-titkár címezte azok felé, akik akkoriban még nem fordultak el a KISZ-től.)

Emlékezetes a 2006. április 5-én volt az a vita a két pártelnök között(Gyurcsány akkor még az MSZP elnöke volt), amelyen – ahogy mondani szokás – Gyurcsány feltörölte a padlót a nagy mellénnyel érkező, ám kevés munícióval és még gyengébb vitakészséggel rendelkező Orbán Viktorral. Utóbbi ezt máig nem volt képes megbocsátani neki.

Már csak azért is, mert a fair play és a korrekt, emberi magatartás abszolút idegen Orbántól. Ezek a fogalmak nem szerepelnek a szótárában. Annál inkább a ma már bullying-nek nevezett kiközösítő, lejárató, hitelrontó technikák. A terrorizálás, zsarnokoskodás, erőszakoskodás, kegyetlenkedés, megalázás, gyötrés, zaklatás, szekálás, szívatás, szadizás, kötekedés. Nevezze mindenki, ahogy akarja. Orbán persze ebben is emberére akadt. Akárhogyan igyekezett, akárhány csahos kutyáját uszította Gyurcsányra, nem sikerült megtörnie őt. De még csak megrendítenie vagy megijesztenie sem tudta ellenfelét. Még az ő aljas és gusztustalan módszereivel sem tudott fogást találni rajta.

Mármost itt ez a 14 pont. A bírálói, akiket a bevezetőbe már bemutattam, érdekes módon egyetlen megnyilvánulásuk során sem a tartalomra és a lényegre koncentráltak. Minden ezügyben történt megszólalás arra futott ki, hogy „Gyurcsány!”. Ez több okból is praktikus megoldásnak tűnt a számukra: elnyerték vele a főnök, Orbán tetszését, mégsem csináltak propagandát a társadalom és az emberek számára nagyon is fontos alapvetéseknek. Ráadásul – miközben az esemény újabb alkalmat adott a gyurcsányozásra, a DK lehetőség szerint elszigetelésére – gyengítette az ezek iránt a bizalmat a többi ellenzéki párt támogatóinak körében.

Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy Fekete-Győr András a Momentum elnöke november 29-én ugyancsak programot hirdetett, melynek ugyancsak a közös fellépés és az Orbán kormány leváltása volt a fő eleme (a Momentum azóta már a közös listát is elfogadta). Jakab Péter pedig már augusztus 11- elkötelezte magát a pártok közötti együttműködés közös alapjait illetően. Az persze valóban meglepő lehet, hogy akármennyire is igyekeztek bizonyos tényezők kikényszeríteni a partner-pártokból, nem sikerült elérniük, hogy elítéljék Gyurcsány Ferenc 14 pontját. Mégpedig azért nem, mert ezeknek a kérdéseknek a zömét nyilván ők már többször átbeszélték. Az pedig, hogy a pártelnök a közös véleményt megosztja azokkal, akiket ez érdekel, ugyancsak nincs semmi meglepő. Mindenképpen demokratikus megoldás, szemben azzal, amit Orbán művel: közli az általa hozott döntést és kész slussz passz. Vitának, véleménynek helye nincs.

Mindez számomra azt jelenti, hogy a 14 pontban megfogalmazottak nem csupán a kormányváltást követően elvégzendő legfontosabb teendőket foglalják össze, hanem minden, az ellenzéki együttműködésben résztvevő tényező számára elfogadhatóak is.

Két dolog azonban nekem továbbra is hiányzik. Bízom benne , hogy rövidesen ezekben a kérdésekben is megállapodás születik, és nem várnak vele az előválasztásokig.

A választópolgárok 40%-a szerint, egy friss felmérés alapján, a Fidesz alkalmasabb a kormányzásra, mint az ellenzék. Ennek alapvető oka persze az, hogy a diktátor már több mint 10 éve kormányoz, így aztán sok ember számára már csak homályos, múltba vesző emlék a demokrácia és egy másfajta kormányzás lehetősége. Legalább elvi szinten meg kellene állapodni azonban már most arról, hogy a társadalmi, politikai és gazdasági rendszer helyreállításának folyamatát szakértői kormánnyal kell elvégezni. A szakértelem – bár, mint tudjuk, bolsevista trükk – minden különösebb nehézség nélkül megállapítható. Az ellenzéket támogató, a szakma által is elismert szakértők előválasztások nélkül is megtalálhatóak. Ha pedig ez így van, akkor, már csak az ő felkészülésüket is segítendő, legfőbb ideje árnyékkormányt felállítani, és az ő szakértő állásfoglalásaikat a legszélesebben hozzáférhető körben propagálni.

Másrészt óva intenék attól, hogy az új kormány összetétele egyéni politikusi ambíciók, pláne harsány politikai csatározások alapján dőljön el. A miniszterelnök jelölt és az országgyűlési képviselőjelöltek úgyis előválasztáson méretnek meg. Az ő feladatuk a közös program végrehajtása felelett őrködni, együttműködve a pártokkal és azok agytrösztjeivel. A jelenlegi kormány által már javában rombolás alatt álló társadalom gyors helyreállítása kifejezetten és elsősorban szakmai feladat. Szakembereket igényel. Itt most nincs szükség primadonnákra.

Címkép: 2006. Feltörölte a padlót Orbánnal