Lógjon az ereszen

Posted by
Hirschler Richárd
>A Soros Elhárító Központ 2.0 utánajárt a Szájer botrány valódi hátterének. Nagy nehezen megkaptuk az autentikus információt, amelyet most megismertetünk a széles nyilvánossággal.
Soros György titkos főhadiszállásán életre keltek a videó konferencia hatalmas képernyői. Sorra jelentkeztek be a nyugat-európai kormányok rendészeti és titkosszolgálati vezetői, akik tiszteletteljesen köszöntötték a rezzenéstelen arccal biccentő idős milliárdost.
Hölgyeim és uraim, komoly problémánk akadt — kezdte komor hangon Soros. Hüllő hidegséggel csillogó táskás szemeit végigjártatta a riadtnak tűnő minisztereken, államtitkárokon, elhárítótiszteken.
— Mint tudják, késlekedést szenved a terv, melyen irányításommal már régóta dolgozunk és veszélyesen közel kerültünk a leleplezéséhez. Ezt meg kell akadályozni!
Ráncos, májfoltos kezével meglepő erővel sújtott az asztalra. Többen összerezzentek. — Először is itt van ez a Demeter Szilárd. Ha nem sikerült volna a cikkét gyorsan eltüntetni, még mindig kinn lenne az írás, amiben napvilágra került igazi szándékom Európával.
Ujjaival ingerülten dobolni kezdett az asztalon.
— Aztán itt ez a Szájer – mondta, úgy ejtve a nevet, hogy sistergett benne a gyűlölet. — Még egy magyar, aki az utamba áll újra és újra! Visszafojtott, rekedt hangja félelmetes indulatokról árulkodott.
— El… kell… tűnnie! – ellentmondást nem tűrően megnyomta mindhárom szót.
Az európai vezetők arcán tanácstalanság, félelem, feszültség látszott. – Egy órát kapnak, hogy kidolgozzák a művelet részleteit! –
közölte Soros, majd felállt és nehézkesen kilépett a képből.
A képernyőkön addig némán figyelő európaiak egymás szavába vágó ötletelésekbe kezdtek, és hamarosan kezdett összeállni az ördögi terv. Egy óra múlva, mikor az öreg ismét végigjártatta rajtuk embertelen, kegyetlen tekintetét, a belga titkosrendőrség főnöke megköszörülte a torkát, mély levegőt vett és beszélni kezdett. Soros figyelmesen hallgatta, néha alig láthatóan bólintott.
— Tehát titkos gangbang, orgia, meleg parti. Eddig jól hangzik – dörmögte, és apró kézmozdulattal intett: folytassa!
A titkosszolgálati vezető összenézett a rendőrfőnökkel, aki átvette a szót és tovább részletezte a műveleti tervet. – Szóval kábítószer a táskájába és sarokba szorítva menekülnie kell. Nem rossz, nem rossz” – hümmögte az agg milliárdos, gonosz kis mosollyal a kezeit dörzsölgetve.
És hol kapják el? – kérdezte a belgákat. A rendőrfőnök nem értette kérdést, zavartan motyogott.
–Nem, nem, ez nem tetszik, emelte fel mutatóujját figyelmeztetően Soros. Tekintete tűnődően felfelé meredt.
— Mi lenne, ha egy ereszcsatornáról lógna lefelé? Ördögi, csikorgó kuncogás tört fel az agg milliárdos torkából. Ebből nem engedek! – harsogta, felemelkedve minden kényelemmel ellátott székéből.
De uram – próbálkozott riadtan a rendőrfőnök – ott nincs erre alkalmas… — Nem érdekel! — vágott szavába Soros és kezével ismét lesújtott az asztalra.
– Lógjon az ereszről, oldják meg! — parancsolta és rájuk szegezte összeszűkült pupillájú, sátánian vöröslő tekintetét.
A belga titkosszolgálat vezetője és a rendőrfőnök rémülten néztek egymásra, majd vissza az agg milliárdosra.
— Igenis, uram! – harsogták egyszerre.
Végeztem! – szólt Soros és megszakította a videó konferenciát.
A többi már történelem.