Az erdélyi kopó

Posted by
Dérer Miklós
(Egy minapi kultúrharcos megnyilvánulás ürügyén)
Erdélyben élnek emberek. Románok, magyarok, szászok, valamint cigányok, zsidók, tán még örmények is. Vannak köztük Nyugatra távozottak, ott munkát vállalók. Vannak hazánkfiaivá lett erdélyi honfitársaink. Túlnyomó többségükben becsületes, szorgos emberek. És van az erdélyi kopó. Ami itt, a mai Magyarországon lett újra védett állatfajta.
Mit is ír róla a szakirodalom?
Az erdélyi kopó kihalóban volt már, de az utolsó pillanatban mégis sikerült megmenteni ezt a valóban ősi magyar kutyafajtát. Hajtóvadászatra kiválóan használható, nem kimondottan szobaállat, vadászati és kultúrtörténeti értéke miatt a fajta fenntartása kötelességünk…Különösen nagy becsben tartották az ún. fekete magyar kopót kiváló szaglása és bátorsága miatt…Igénytelen és alkalmazkodó…Idegenekkel szemben tartózkodó, bizalmatlan, de gazdájához nagyon ragaszkodik…ősi ösztöneinek csak nehezen tud ellenállni. Póráz nélkül sétáltatni csak a legnagyobb körültekintéssel szabad…nagyon fontos az erdélyi kopó megfelelő képzése…könnyen kiképezhető.
Kormányzatunk ezt az állatfajtát hungaricumnak minősítette, és a vadászati törvényben mentesítette a hajtóebek kötelező maximális marmagasságát előíró szabályozás alól. Legújabban pedig az engedélyezett csoportos hajtóvadászatokon alkalmazható egyetlen állatfajtaként nevesítette.
Az erdélyi kopó tehát a Nemzeti Együttműködés Rendszerének legvédettebb és legtámogatottabb kutyája. Hivatalos állat.