Reflexió egy expolgármester írására

Posted by

Fábián András
>Nem lenne igazán fontos, sőt egyáltalán nem fontos, hogy általában miről értekezik egy bizonyos Felföldi Zoltán nevű illető. Két napja a Magyar Nemzet szellemes Poszt-trauma (talán úgy fordíthatnánk, hogy egy nagy lelki megrázkódtatás utáni hosszan tartó, kellemetlen, az egész szervezetet megviselő tünetegyüttes) címet viselő válogatásában jelent meg tőle a Who the F…ck is George Clooney című szellemesnek szánt pamflet. Aki akarja, ám keresse meg magának, én most sem a szerzőt, sem a lapot nem szeretném itt különösebben promotálni. Aki nem veszi, azt nem érdekli, aki meg veszi, az úgy járt. Velem amúgy a Facebookon jött szembe ez az írás és mindjárt kifejtem azt is, hogy mi ösztönzött e reflexió megírására.

Felföldi Zoltán neve sokak számára ismerős lehet. A Lezsák Sándor (tudjuk: Lakitelek népfőiskola és wellness központ – durván 2,5 milliárdért!) farvizén lavírozó, magát „az egyházak liturgiájában kevéssé járatos, csupán egy római katolikus hitű, magyar ember”-ként aposztrofáló szerző, négy évig volt Lakitelek polgármestere. Ebbéli minőségében, de ezt követően sem rejtette véka alá véleményét emberekről és dolgokról, jelenről és történelemről. Ebből tudom, hogy egyáltalán nem állatvédő, és zsigerből elutasítja, hogy az állatoknak is vannak jogai. Hasznuk van, vagy haszontalanok. Kész slussz passz. Ki is vívta magának a harcos állatvédők haragját és megvetését. A legenyhébb üzenet az volt felé, hogy a négy fal között legyen hülye.

Én szeretem az állatokat, és nem bántom azt, amelyik engem nem bánt. Ezzel együtt a harcos állatvédőkkel szemben néha magam is eléggé ambivalens érzelmeket táplálok, mert nem egy van közülük, aki halált kiált egy emberre, ha állatkínzásról értesül. Ezt csak úgy közbevetőleg vetem közbe.

Miközben Felföldi kilétét kutattam (csak azért, hogy olvasóimnak ne kelljen, nem azért, mert olyannyira fontos, vagy érdekes figurája lenne a Nemzeti Együttműködés sziklaszilárd rendszerének), azt is megtudtam róla, hogy bár ájtatos és kegyes hívő, keményen homofób és antiszemita is. Nagyjából az állati jogokkal azonos jogokat biztosítana a homoszexuálisoknak is. Vagyis semmit. Mint írja (persze ugyancsak a Magyar Nemzetben): „Gyermekeinket ne neveljék homoszexuális tanárok, Nemzeti Színházunkat ne igazgassa homoszexuális direktor, homoszexuális ne lehessen miniszterelnök, miniszter!” Korunk egyik legnagyobb filozófusáról, Heller Ágnesről pedig még életében azt tudta írni (természetesen megintcsak a Magyar Nemzetben), hogy „Ön, mint a Teremtő kifürkészhetetlen akaratából magyarul (is) beszélő filozófus, azt írta a New York Times hasábjain, hogy Magyarországon diktatúra van.” Heller Ágnes akkor valójában a New York Timesban úgy nyilatkozott, hogy Orbán egy zsarnok, ezt azonban mégiscsak snassz lett volna leírni a pártsajtóban. Az eset viszont jó kis alapot szolgáltatott egy kis herzig magyarosch zsidózásra.

Felföldiről azt is tudni kell továbbá, hogy személyében egy olyan kemény Trianonistával állunk szemben (nem tudom, hogy helyes-e ezt így mondani), aki még az anyaszentegyházzal is szembe ment az elvei védelmében. Szemére vetette a püspöki hivatalnak, hogy kifogásolták a Lakiteleken dívó harangozás szokását. Lakitelek „…– amelynek polgáraik (SIC!) a tavalyi évben fél árbocra eresztett Országzászlót állítottak, valamint felállították az Emlékezés Harangját. Az Emlékezés Harangja Lakiteleken minden délután fél öt órakor, a trianoni békediktátum aláírásának időpontjában egy perces harangzúgással emlékeztet bennünket Magyarország halálára, és egyben hirdeti a feltámadásba vetett reményünket.” Felföldi ugyanis máig elutasítja Trianont és az 1920. előtti Magyarországot tartja egyedül elfogadhatónak. Miközben emlékeztetünk a harcos állatvédők fentebb említett tanácsára, mondjuk ki, szíve joga.

No de most már térjünk a tárgyra. Említettük a szerző kisded írását, amelyben azt firtatja angol tudását fitogtatva, hogy Ki a f…sz az a George Clooney. Lovaglásából (!) megtérve, miután a jogokkal nem rendelkező lovát csikajával együtt a rétre kicsapta, Felföldinek azzal kellett szembesülnie, hogy „George Clooney egy interjúban elítélően nyilatkozott Magyarországról és Orbán Viktorról.” A vélhetőleg egyébként nem ennyire műveletlen szerző azonban nem tudja, hogy ki az a G.C. Mi több, ezek szerint annak is elfelejtett utánanézni, hogy a világhírű színész és rendező Magyarországot egyáltalán nem, csupán Orbán Viktort említette negatív kontextusban együtt a gonosz brazil elnökkel, Bolsonaroval. A művésznek ugyanis a gyűlöletről azonnal e két penetráns személy jut eszébe. Nem így Felföldi expolgármesternek. Egyrészt nem rejti véka alá, és ezt kész nem csupán velünk, hanem a feleségével is megosztani, hogy ő valóban egy vidéki sudribunkó, hiszen vajmi keveset tud az őt körülvevő mai világról. Másrészt sietve megragadja az alkalmat, hogy eldicsekedjék: 1998-ban személyesen Soros Györgytől vette át a CEU-n a diplomáját. (Szerintem ma ez priusznak számít!). Az egész Clooney-dolog azonban arra fut ki, hogy elmondhassa nekünk és a nagyvilágnak azt az ő nagy vágyálmát, hogy „…Magyarország újra rátaláljon egykori önmagára. Az 1920 előttire. Amikor 64 vármegyéje és tengeri kikötője volt.  És nem packázhattak vele sem az afrikai és ázsiai népek kirablásából meggazdagodott nyugat-európai „kultúrnemzetek”, sem az indián őslakosokat módszeresen halomra gyilkoló amerikaiak.” Ez az utolsó fordulat, az indiánok legyilkolása, most, hogy Biden lett a megválasztott elnök  még bele is fér. Amíg a White Power aktív támogatásával megválasztott Trump győzelem-esélyes volt, nem lett volna komilfó.

Az meg, hogy ki is az a George Clooney, valóban nem sokat számít. Őt csak a világ kb. 80 százaléka tartja számon, összejár és konzultál az amerikai elnökökkel és időnként fel-felszólal az ENSZ-ben. Nem úgy, mint Felföldi Zoltán, aki ugyan még sosem hallott George Clooneyról, viszont szokott írogatni a Magyar Nemzetben.

Címkép: a lakiteleki ex-polgármester