Egyházi ügyek

Posted by

Gábor György

>1.
Egyszerűen nem értem, miért meglepő, hogy a mi remekbe szabott Kovács Zoltánunk, aki a 2021. évi vadászati világkiállítás megrendezését, szervezését és lebonyolítását felügyelő kormánybiztos, mostantól a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kormányzati feladatait is kormánybiztosként koordinálja. A vadászat és az eucharisztia között – tudatlan honpolgárok! – igenis közvetlen összefüggés van, hiszen maga Jézus mondta, hogy „Gyertek, kövessetek engem, s én azt mívelem, hogy embereket vadásszatok.” (Máté 4,19) Oké-oké, nem azt mondta, hogy embereket vadásszatok, hanem azt, hogy embereket halásszatok, de a halász-vadász életforma egy tőről fakad, arról pedig igazán nem tehet Kovács Zoltán, hogy kimagasló intellektusú főnöke, Semjén Zsolt, aki – tudvalevő – minden idegszálával a vadászatra összpontosít, nagy izgalmában félreolvasta a két igét.
2.
Remek és kebleket dagasztó evangélium, hogy az esztergomi vár, amely eddig a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozott, ingyér az Esztergom-Budapest Főegyházmegyéhez került. A vár építését a pogány Géza fejedelem kezdte meg, aki még nem a kereszténység felvételéről vált nevezetessé, s a vár a későbbiekben a Magyar Királyság egyik központjaként annak szimbólumává és a magyar történelem egy szeletének fontos hordozójává és kifejezőjévé vált. Vagyis – gondolnám én – az esztergomi vár a magyar nép tulajdona, mindannyiunké, s nem a magyar történelmet a politikai hatalom kezdeményezésére és felbujtására újabb szimbolikus formában kisajátítani igyekvő katolikus egyházé. Milyen alapon? Súlyos és nagyon tisztátalan szimbólumalkotás farigcsálásáról van itt szó, továbbá az állami tulajdonnak egyházi kézbe juttató újabb galád törekvésről.
Egyrészt isteni szerencse, hogy Orbán nem egy kisegyház híve, mert akkor már rég az övék volna az esztergomi vár. Másrészt készüljünk fel arra, hogy ha a Budai Várra Orbán valamilyen oknál fogva nem tartana többé igényt, jöhet Erdő Péter.