Lelet

Posted by
Jé, eddig azt hittem, hogy a sorstalanság szó Kertész Imre leleménye. Erre föl megtaláltam 1916-ból (Arcanum, persze). Egy Isac Emil nevű költőről írja egy recenzióban S. Nagy László:
„Láttam arca ráncát, szomorú sorsának rezzenéseit, hallottam mélázó, bágyadt szavait, láttam fáradtságát és nem tudom elhinni, hogy érdemmel szolgálna rá e sorstalanságra.” Kácsor Zsolt