Van-e politikai méltóság?

Posted by
Kaltenbach Jenő
>Nem tudom van e két (vagy több) ország, nép között ilyen különbség, ha népek esetében egyáltalán individuális tulajdonságok értelmezhetők. Alighanem nincs, de ha abból indulok ki, hogy az egyes országok népét demokratikusnak mondható kiválasztás útján kik reprezentálják, akkor azért bizonyos különbségek talán mégis észlelhetők.
Németországot (de említhetném Franciaországot is) például több mint egy évtizede Angela Merkel képviseli, akiről persze sokaknak lehetnek akár szöges ellentétes nézetei is, de az aligha vitatható, hogy magatartása, szóhasználata, másokhoz való viszonya mentes a szélsőséges megnyilvánulásoktól, sohasem használ drasztikus szavakat, nem sérteget, nem személyeskedik, kompromisszumra törekszik. Ha úgy tetszik igyekszik megőrizni a politika méltóságát és ezt a németek túlnyomó többsége értékeli is, elfogadottsága jellemzően magas arányú.
Sajnos manapság az ellenpélda sem ritka. Ilyen például Trump, Bolsonaro, Salvíni, Kaczynski és kicsit talán még Johnson is.
Legnagyobb sajnálatunkra az egyik legeklatánsabb ellenpélda a mi vezérünk Orbán. Tíz éves regnálása alatt alig hagyott ki egyetlen alkalmat, hogy köpönyeg forgatásával, folyamatos hazugságaival, a közvagyon magáncélú átjátszásával, cinikus, időnként bárdolatlan retorikájával, örökös harcával ártson a politika méltóságának, lejárassa az országot kül- és belföldön. Mégis tíz éve bírja milliók támogatását.
Ezek szerint mégis van valamiféle nemzetkarakterològia? Vagy talán csak a demokratikus tradícíó hiányában az ügyes szemfényvesztőnek könnyebb a dolga?
Mindenesetre ha a politika méltósága elvész, azt hamarosan az emberi méltóság tömeges elvesztése követi.