Éljen a jogállam!

Posted by

Fábián András
>Azt mondhatnánk, hogy nem huszonnégy, de egyetlen órának sem kellett eltelnie ahhoz, hogy a kormány és Orbán Viktor személyesen igazolja: hogy készen állnak a rájuk ruházott hatalommal élve a járvány elleni leghatékonyabb intézkedéseket bevezetni.

De nem mondhatjuk!

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet csokorba szedte és vizuálisan szemléltette, hogy az előző, tavasszal bevezetett különleges jogrendi felhatalmazását mire használta a kormány. Csupa olyan intézkedése volt, aminek a járványhoz, vagy annak megfékezéséhez semmi köze nem volt. Lássuk itt felsorolás jelleggel az Intézet tanulságos megállapításait:

Emberi méltóságot sértő döntések:

 • A koronavírus és a bevándorlás manipulatív összekötése.
 • Ágyszámcsökkentés (erre alább még visszatérünk! – a szerző)
 • A biológiai nem törvényes megváltoztatásának ellehetetlenítése
 • Az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának elutasítása

Véleménynyilvánítási szabályokat sértő lépések

 • járványügyi rémhírterjesztés szabályozásának szigorítása
 • a „dudálós tüntetés” résztvevőinek példátlan megbírságolása
 • a Deák téri (rasszista – a szerző) szélsőjobboldali tüntetés hallgatólagos támogatása

Az információs szabadságok felszámolása

 • a személyes adatokhoz való hozzáféréshez adott korlátlan és ellenőrizhetetlen kormányzati felhatalmazás
 • 15 nap helyett 90 napos adatszolgáltatási határidő bevezetése
 • az állampolgárok információs jogérvényesítésének durva korlátozása

Az önkormányzatok helyzetének durva ellehetetlenítése

 • egyes polgármesterek visszaélése a rájuk ruházott döntési jogkörökkel
 • a gépjárműadó és más, már megítélt fejlesztési források elvonása, a parkolási díj elengedése miatti bevételkiesés
 • „különleges gazdasági övezetek” létrehozása (és ezzel kivonása az önkormányzati hatáskörből – a szerző)

A kultúra és a tudomány kiszolgáltatottságának növelése, az oligarchák térfoglalása

 • a kulturális életet és az egyetemeket sújtó megszorítások
 • a vidéki szállodaépítésre és a vadászati világkiállításra fordított korlátlan költségvetési támogatás (valamint más Fideszes érdekeltségű hobbi rendezvények és hobbi beruházások (MotoGP pályaépítés) további nagyösszegű finanszírozása – a szerző)
 • a vészhelyzet első másfél hónapjában napi (!) 205 millió forint sportfejlesztésekre
 • balatoni kikötőbiznisz

Talán, sőt biztosan, nem volt felesleges ezt a leltárt ide felfektetni. Egyaránt emlékeztet és igazolja a jövőbe vetett aggodalmunkat. Orbán azért később valóban közreadott egy, a kormány védekezését erősítő jó tanácsot: Több Balaton, kevesebb Adria! Professzor Doktor Kásler Miklós felelős miniszter pedig erősítette az ima megtartó erejébe vetett hitet.

Az ájtatosság közepette azért jutott ideje arra is, hogy egy április 7-én keltezett körlevélben minden kórházat felszólított arra, hogy néhány napon belül szabadítsák fel a kórházi ágyak 60 %-át, összesen 36 000 ezer ágyat, az új koronavírussal fertőzöttek számára, akiknek kórházi kezelésre lesz szükségük. Ezt azonban sem a járvány terjedésének üteme, sem szakmai vélemény nem indokolta. Egyes feltételezések szerint azért volt erre szükség, mert a valóságban a járványügyi helyzet lényegesen rosszabbul alakult, mint amit a hivatalos tájékoztatásból a közvélemény megtudhatott. Más magyarázatok szerint az egész akciónak a célja magyar egészségügy gyökeres átalakítása volt, amelyet így, a járványra hivatkozva gyorsabban el lehet végezni. Ezt később, egy április 23-i kormányinfón Gulyás Gergely is elismerte.  Ezt mindössze csak azért tartottam szükségesnek ide beszúrni, mert tegnap bizonyos Kocsis Máté nevű képviselő felszólította Korózs Lajost, a Szociális Bizottság elnökét a lemondásra hamis hírek terjesztése miatt. Sokan emlékeznek még a félresikerült videóra, aminek a tartalmát senki nem vitatta, viszont abba bele lehetett kötni, hogy a nyilatkozó mentős hölgyet a magánmentőszolgálat nem jelentette be, s így nem volt bizonyítható, hogy valóban mentőápoló lett volna. Vagyis nem az vált a fő problémává, hogy hány embert dobtak ki a betegágyból, hány ember halt meg emiatt idejekorán (ez az orvosok felelőssége, mondta Prof. Dr. Kásler) hanem az, hogy a hölgy nem volt igazolhatóan mentőápoló egy munkajogi szabálysértés folytán.

Azzal kezdtem, hogy még nem telt el 24 óra a „rendkívüli jogrend” parlamenti döntéssel történt megerősítése óta, de máris újabb járványügyi utasítást adtak ki a kórházi ágyak felszabadításáról. Azokat a koronavírus fertőzésben szenvedőket, akik állapotában javulás mutatkozik, haza kell küldeni, hogy legyen hely az új betegek számára. Halasztható műtétek felfüggesztve. Az orvosok máris aggódni kezdtek, hogy az érvényben lévő orvosetikai rendelkezések alapján nekik kell dönteniük, hogy ki kapjon és ki ne kapjon megfelelő ellátást. Nem tudjuk, ezekbe az intézkedésekbe hányan fognak belehalni, minden esetre a kormány mossa kezeit. Az orvosok döntenek. Megint.

De máris hemzsegnek az új törvényjavaslatokra vonatkozó egyéni képviselői indítványok a Fidesz padsoraiból. Kilencedik alkalommal módosítják a kőnél maradandóbb Alaptörvényt. Az előterjesztés rögtön ezzel kezdődik:

„Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzetfennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.” (SIC!)

„…Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

Módosítják a közpénz fogalmát. A TAO például fogalmilag kikerül ebből a körből, vagyis a közérdek alapján semmiféle számadási kötelezettség nem terheli.

A jövőben minden módosításhoz (értsd: a diktatúra még erősebb bebetonozásához) csupán a 133 bátor független emberre van szükség. Ha esetleg közülük bárki berzenkedni méltóztatna, akkor még mindig ott a függetlenek padsoraiban egy koncra leső csőcselék (Mi Hazánk). Meggyőződésem azonban, hogy berzenkedéstől Orbánnak házon belül nem kell tartania. Mint ahogyan a Parlamenten kívül sem.

Momentán tüntetés kizárva: kijárási és gyülekezési tilalom van! A betegség gyors terjedésének lehetőségéről nem is beszélve.

Ha mégis eszébe jutna bárkinek a rebellió, az Alaptörvény módosítása szerint a kormánynak a módosított Alaptörvény értelmében joga van a hadsereg bevetésére is. Nem kell hozzá a szolgalelkű köztársasági elnök sem.

A szövegen és a tartalmon nagy vita nem várható. Egy ilyen virtigli magyar jogállamban erre egyáltalán semmi szükség nincs is. Nem is lehet.

Mellesleg (!) módosítják a választási törvényt is, és ezáltal tovább nehezítik az ellenzéki pártok listaállításának lehetőségét. Éjfél előtt pár perccel adták be az egyéni képviselői indítványt. Ehhez is megvan a krumplin vett 2/3. Az önkormányzatokat tovább gyengítik a parkolási díjak felfüggesztésével, de – legalábbis eddig úgy néz ki – nem vonják el tőlük az iparűzési adót. Utóbbiról zajlik a közbeszéd, az előbbihez meg már nincs mit hozzáfűzni, ami az újdonság erejével hatna.

Magyarországon a diktátor és a diktatúra üli torát. Kinek van itt ideje mindenféle járvánnyal, meg nemzethalállal törődni?! Éljen a jogállam!

Címkép: Halász Géza grafikája