A magyar-izlandi meccs nem az isteni kegyelem kiáradása

Posted by
Gábor György
>A zsidó és keresztény hagyomány minden vitán felül álló, magától értetődő legfontosabb evilági értéke, melynek transzcendens jelentősége sem mellékes, az emberi élet, amit az Isten valamennyi létező közül egyedül teremtett saját képére és hasonlatosságára.
Sem a mózesi törvények, a Tóra, a Tanach, a Héber Biblia egésze, keresztény elnevezésében az Ószövetség, sem Jézus tanítása, az Újszövetség, az evangéliumok vagy a levelek, sem a rabbinikus, sem a patrisztikus, sem a zsidó kommentár-irodalom, sem a keresztény exegetikus hagyomány nem helyezi az emberi élet elé a trösztök, a vállalkozások, a cégek és termelő egységek vagy éppen a futballmeccsek fontosságát, miután a zsidó és a keresztény önfelfogás és a kinyilatkoztatott isteni szó alapján ez utóbbiak nem Isten-képűek. És továbbmegyek: a Magyarország – Izland összecsapást is csak Magyarország jelenlegi miniszterelnöke tekinti az isteni kegyelem kiáradásának és ajándékának.
Én ezzel szemben a miniszterelnök cinikus pszeudo-keresztény, pogány-barbár önzésének és kegyetlenségének. Kizárólag a pogány többistenhit körében volt hagyomány az emberáldozat mindennapos gyakorlata.
Csak mondom, nehogy elfeledjük: Magyarország a miniszterelnök és a kormány deklarációja szerint keresztény ország, Európa keresztény kontinens. Természetesen felül lehet írni vagy lehet a bírálat tárgyává tenni a keresztény értékeket és hagyományt, esetleg azt mondani, hogy a keresztény tradíció ezért vagy azért értékét és aktualitását vesztette, valamint lehet a gazdaság működésének és az emberi életnek az egymáshoz való viszonyát racionális matematikai egyenletrendszerbe helyezve kikalkulálni, s kizárólag a gazdaságot segíteni, a magukra maradt emberektől, a családoktól és a vállalkozásoktól a csodás és nagylelkű, afféle égi mannaként aláhulló ingyenes parkoláson kívül minden valós segítséget és támogatást megtagadni, de akkor, hipokrita módon, nem érdemes folyton-folyvást a kereszténységre hivatkozni.