A valláskutatás fontossága

Posted by
Gábor György
>Semmi önigazolás, bár tévedtünk volna, csupán emlékeztetni kívánok. A kilencvenes évek végén és a kétezres évek legelején Buda Péter kollégámmal nagyon sok közös cikkben, számtalan interjúban, előadásokon etc. szóltunk azokról a vallási (civilizatorikus) kihívásokról, amelyek ma már – sajnos – egyre drasztikusabban, egyre förtelmesebb és barbárabb módon válnak nyilvánvalóvá az európai lakosság számára.
Több ízben is fölvetettük, hogy miután Magyarország lassan az egyetlen olyan helye a civilizált világnak, ahol nincs a vallási mozgásokat stratégiailag és geopolitikailag elemző intézet, tudományos központ, el kellene gondolkodni egy ilyen profilú intézmény felállításán.
Ám hiába beszéltünk, a válasz hol az volt, hogy hiszterizálunk (szó szerint), hogy elvetjük a sulykot (szó szerint), hogy mit akarunk a vallásoktól, azok fölött már eljárt az idő, és hatásuk úgyszólván minimálisra csökkent (szó szerint), hogy a vallás legfeljebb néhány „babonás vénember” magánügye, akiknél kimaradt az aufklerizmus (szó szerint), s „modern” (sőt, posztmodern) világunkat a fokozatos szekularizáció jellemzi (szó szerint), azok a stratégiai kutatóhelyek, ahol pedig vallási-civilizatorikus kérdésekkel foglalkoznak, jó dolgukban nem tudják, mit csinálnak (szó szerint), s tevékenységük afféle úri huncutság.
Miközben nekünk az volt (és maradt) a meggyőződésünk, hogy ha elmulasztjuk e kérdéskör megfelelő színvonalú és tudományos igényű vizsgálatát, akkor elkerülhetetlenül azok kerülnek helyzetbe, akik a vallásokat instrumentalizálják, és politikai-fundamentalista célokra kívánják felhasználni, és az általános tudatlanságra apellálva – mint látható – fel is használják azokat. Ezek közé tartoznak természetesen azok is, akik a kereszténységet rendelik alá ócska és aljas napi politikai érdekeiknek, s politikai erőforrássá próbálják farigcsálni-hazudni-manipulálni azt. (S csak zárójelben jegyzem meg, hogy habár a fentiekkel nincs összefüggésben, de Buda Pétert a kétezres évek elején egy ma igen aktív és komoly hatalommal bíró, amúgy komolytalan politikai tényező feljelentéssel fenyegette meg, miután Buda Péter gondosan összegyűjtött, nemzetközi anyagára azt mondta, hogy ez hazugság, egyházi pedofília nem létezik, s ha véletlenül mégis volna, az egyház nem próbálná meg eltussolni az ügyeket, ezért aztán Buda Péter hamis tények állításáért és rágalmazásért feljelentéssel lett megfenyegetve.)
Teltek-múltak az évek, eltelt közel két évtized, s úgy tűnik, mintha talán mégis nekünk lett volna igazunk.
Jobban örülnék persze, ha csak hiszterizáltunk volna, s csupán messzire vetettük volna el a sulykot.
Címkép: Orbán a nagykátai római katolikus templomban