Őrület

Posted by

Gábor György
> Beckendorf, a cári titkosrendőrség, a Harmadik Ügyosztály főnöke 1836. október 22-én levelet írt Moszkva főkormányzójának, amelyben egy bizonyos Csaadajev úrról (a levélben tévesen Cseodajevként emlegeti az illetőt) azt írja, hogy publikációiban nyilvánvalóan azért kritizálja kíméletlenül Oroszországot, azért süllyedt odáig, hogy az orosz nép nézeteit, hitét és történelmét bírálni merészeli, mert egészen bizonyosan elméje megzavarodott, hiszen csak ez indokolhatja, hogy ilyeneket ír. Ezért a főrendőr azt javasolja, hogy a szerzőnek sajnálatos elmebéli állapota miatt minden lehetséges orvosi ápolást és segítséget meg kell kapnia, továbbá el kell rendelni Csaadajev úr házi őrizetét, nehogy kitegye magát a nyirkos és hideg levegő káros hatásának.

Mindez azért jutott az eszembe, mert Semjén Zsolt a tőle megszokott keresztényi visszafogottsággal, szelídséggel és emberbarátsággal, valamint a szép emlékezetű cári titkosrendőrségnek, majd a szovjet hatóságoknak a veszélyes politikai ellenségeket őrültekké, bolondokházába zárandó elmebetegekké nyilvánítására emlékeztetve egy finom, meghitt hangulatú, echte polgári csevegő műsorban, remek társaság közepette, Jakab Pétert, Hadházy Ákost és Tordai Bencét orvosi értelemben pszichopatának nyilvánította, s megvonva a konklúziót, arra jutott, hogy így is kell hozzájuk viszonyulni, majd Gyurcsány Ferencet is, habár tehetségesnek, de ugyancsak őrültnek nevezte.
Nincs abban semmi meglepő, hogy Semjén önmagához, mentalitásához és világlátásához abszolút következetesen a cári Oroszország és a sztálini-brezsnyevi szovjet hatóságok kijelölte pályáján halad, engem csupán az foglalkoztat, hogy ha jól értem, akkor a plagizálás eredményeként megszületett korábbi álszociológusi és álteológusi diplomája mellé ezek szerint most sikerült egy pszichiáteri végzettséget igazoló diplomát hamisítania vagy lopnia.
Viszont még így, képzelt orvosként is tudnia kellene, hogy van orvosi titoktartás, annak minden etikai és jogi következményével, vagyis a tudomására jutott orvosi titkot köteles lenne megtartani.
Mellesleg – gondolom én – ennek a kötelező orvosi titoktartásnak köszönheti Semjén Zsolt is fényes és tündöklő karrierjét.
Amúgy Semjénnek azt üzenném, hogy megannyi áldiplomájára és mentális állapotára tekintettel mindannyian jobban járunk, ha megmarad pszeudoteológusnak, s nem nyitja meg orvosi praxisát.