A keresztényellenes KDNP-lap nekiesett a pápának

Posted by
Gábor György
>A KDNP szellemi holdudvarához tartozó Vasárnap c. lapban maga a főszerkesztő, egy bizonyos Vágvölgyi Gergely esik neki a pápának, azt állítván, hogy „Szentséged szembemegy az Anyaszentegyház tanításával”, továbbá, hogy „egy szélsőséges, agresszív, egyház- és keresztényellenes lobbi kottájából” játszik, majd kicsit odébb: „Szentatya, az Ön nyilatkozata homlokegyenest ellentétes egyházunk tanításával. A hétköznapokban pedig jelentősen megnehezíti azoknak a kormányoknak, keresztény szervezeteknek és hitükhöz hű keresztényeknek végvári küzdelmeit, akik még kiállunk az Isten szerinti családért, küzdünk a katolikus társadalmi tanítás érvényre juttatásáért. Erre a pofonra Krisztus földi helytartójától számítottunk a legkevésbé.”
Egyrészt elképzelem, hogy miket írt volna össze ez az ember, ha mondjuk a II. vatikáni zsinat idején élt volna, s anno kezébe került volna mondjuk a Nostra aetate kezdetű zsinati nyilatkozat, vagy a Gaudium et spes kezdetű konstitúció, mit gondolt volna a nouvelle théologie-ról, milyen élénken javasolta volna mondjuk Henri de Lubac, Daniélou vagy Rahner, Congar, Schillebeeckx, Küng és Chenu mielőbbi máglyára küldését. A szerző nagyjából a kor téveszméivel határozottan leszámoló, 1865-ben megjelenő Syllabus szellemiségével van azonos nívón, habár lehet, hogy születése pillanatában már ez is megbotránkoztatóan modernnek számított volna az ő ízlésének.
Nem folytatom, noha hosszan tudnám, ám most megelégszem azzal, hogy rámutassak a KDNP holdudvarának szélsőségesen egyház- és keresztényellenes hangvételére, a rákosista-bolsevik antiklerikális szellemiség feltámasztására, egyúttal felszólítom az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkárság vezetőjét, Azbej Tristant, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a Vasárnap c. lap dühödt keresztényellenes szerkesztőségével és az eszmei (meg tán financiális) támogatást biztosító KDNP-vel szemben, amely szó nélkül hagyta az ötvenes évek ateista-kommunista diktatúrájának hangvételét idéző szélsőséges szennyiromány megjelenését, s Jézus Krisztus helytartójának (vicarius Christi), Szent Péter utódjának, a katolikus egyház főpapjának, Itália prímásának, a Vatikán államfőjének, Isten szolgáinak szolgájának (Servus Servorum Dei) egyenesen az ördögtől eredeztethető, mocskos hangvételű, szentségtörő kigúnyolását.