50 éve a Hét – mostantól Új Hét!

Posted by

Ágoston Hugó
A Hét meghatározó közszolgálati fórum és műhely volt, szellemi és lelki fogódzó a nehéz körülmények között a szó nagyon széles értelmében vett értelmiség: minden olvasó számára. Értéket közvetített, értéket jelentett mind a kor közéletében, mind a hazai magyar nyelvű sajtó történetében. Külső munkatársainak száma meghaladta a 2100-at. Megszólaltatta a hazai magyar humán és tudományos értelmiség legnevesebbjeit. Fontos mellékleteket jelentetett meg (Könyvbarát, TETT, évkönyvek, szilveszteri összeállítások stb.).

Az évforduló jelentőségéhez méltó megünneplésére nem számíthatunk. Ezért a magunk módján ünnepelünk: létrehozzuk az Új Hét (www.ujhet.com) weboldalt (honlapot, portált) – amely természetesen nem akar, nem is tudna olyan lenni, mint az elődje volt, de igyekszik megőrizni, átmenteni amit lehet a szelleméből, a szándékaiból, ha már a tekintélyéből és az olvasottságából nem sikerülhet is.

Ezeket a szándékokat Huszár Sándor főszerkesztő beköszöntőjében, első vezércikkében a következőképpen fogalmazta meg: „Új, központi sajtószervvel gazdagodott a romániai művelődés és közélet, olyan új hetilappal, melynek érdeklődési köre az anyagi és szellemi élet valamennyi területére kiterjed, amely a romániai magyar sajtó történetében először vállalkozik arra a sokrétű feladatra, hogy a bel- és külpolitika, irodalom, zene, képzőművészet, film- és színművészet, filozófia, humán- és reáltudományok hazai és világproblémáinak publicisztikus és esszéisztikus tükrözésével egységes valóság- és világképet alakítson ki az olvasóban…”

Az Új Hét 2020. október 23-án indul. A bukaresti A Hét harminchárom éven át csütörtökön állt össze, akkor volt a lapzárta, és éjszaka nyomták, pénteken jelent meg a piacon. Nos, október 23-a most, ötven év múlva is pénteki napra esik! Tehát az évforduló alkalmából az Új Hét is pénteken, hétvégén jelenik meg, mint az elődje.

Október nyolcadikán és kilencedikén hozzáférhetővé tettük honlapunkat, lehetőséget adva, hogy az olvasók fogalmat alkossanak felépítéséről, tartalmáról, és visszajelzéseikkel és tanácsaikkal, a munkában való részvételükkel támogassák kísérletünket. Sok minden, ami most a felületünkön látható, olvasható, ezeknek a visszajelzéseknek és tanácsoknak az eredménye. Köszönjük!

Honlapunk három napig most nem frissül, hogy az olvasók ismerkedhessenek vele, elmerülhessenek cikkeinek olvasásába, felfedezhessék erényeit és hiányosságait. Érdemes a főoldal végignézése után a kategóriákra (AJÁNLÓ, KÖZAKTUÁL, SAJTÓ/FÓRUM, VÉLEM ÉN, TUDOM ÁM, DOKU/TÉKA, AHÉT50), majd azok belső rovataira rákattintani, ahol minden eddigi feltett anyagunk – több mint száz cím (cikk), mindaz, amit bemutatóba sikerült összeállítanunk – megtalálható.

Új tartalommal legközelebb hétfőn, október 26-án kora hajnalban jelentkezünk, majd utána naponta folyamatosan.

Tisztelettel megkérjük olvasóinkat, jelezzék észrevételeiket az u7.szerk@gmail.com címen. A (régi) Hét úttörő volt abban is, hogy tág teret, külön rovatot (Fórum) biztosított az olvasói megnyilvánulásoknak. Véleményüket, jó szándékú bírálatukat, leveleiket (Tisztelt Szerkesztőség!) szívesen közöljük SAJTÓ/FÓRUM rovatunkban, kérdéseikre/felvetéseikre természetesen válaszolunk (Kedves Olvasó!)

Addig is kívánunk mindenkinek szép Új Hetet!

Címkép: Dózsa a tüzes trónon Szervátiusz Tibor szobrának képe az 50 év előtti A Hét első számának első oldalán. Arcanum