„Kormányzónkról vegyen példát a nemzet!“

Posted by

Serény Péter egy aktuális KORDOKUMENTUMot küldött. Így zajlott a megnyitó ünnepély a Színiakadémián 1939 szeptemberében. A tudósítás a Pesti Naplóban jelent meg 1939. szeptember 26-án.

A Színművészeti Akadémia hétfőn délelőtt tartotta az 1939/40. tanév megnyitó ünnepélyét, melyen Kiss Ferenc, az Akadémia igazgatója, az önuralomról szólva, a következőket mondta:

Ma, — így szólt Kiss Ferenc — amikor a lét vagy nemlét kérdései, a feladat a nemzetek és országok nagy vizsgáján, ezen a Veni Sancten az volt legbuzgóbb fohászunk Istenhez, hogy áldja meg nemzetünk Vezérét, szeretett Kormányzó Urunkat továbbra is azzal a kiváltságos önuralommal, azzal a bölcs, körültekintő vigyázattal párosult büszke magyar öntudattal, amellyel országunkat annyi veszély között vezette. Vegyen róla példát a nemzet minden testülete és egyéne, az ország minden családja és magánosa. És kövesse a példát a mi kis családunk, Akadémiánk is.

A továbbiakban az intézet két nyugalomba vonult tanáráról, Gál Gyuláról és Góth Sándorról beszélt. Gál Gyula három és fél évtizeden keresztül foglalkozott az ifjúság nevelésével, — mondta — Góth Sándor pedig majdnem tíz esztendeig állt intézetünk katedráján. Az intézet nevében hálás köszönetét mondok páratlan munkásságukért és a mindenkori növendékekkel szemben tanúsított atyai jóságukért, biztosítva őket arról, hogy kiváló érdemeiket Akadémiánk történetében dőlt betűkkel jegyeztük fel.

Végül a növendékekhez szólt: A mai harcos és küzdő kor szelleméhez képest a feltétlen engedelmesség, kötelességérzet s a minél több munkabírás jegyében kezdjék meg tanulmányaikat. Okos, művelt, becsületes, úri gondolkodású, ízig-vérig magyar érzelmű művészeket akarunk nevelni önökből.

Címkép: Kiss Ferenc Luciferként